Ukategorisert

Godt innspill fra SV-politiker

Å slå sammen fire kommuner bør gi positive ringvirkninger, både økonomisk, for fagmiljø og nødvendig areal for samfunnsutvikling. Et godt utspill fra SV-Reidar.

Det er Reidar Johansen (SV) som ønsker å slå sammen kommunene Hammerfest, Hasvik, Kvalsund og Måsøy, ifølge Finnmark Dagblad.

Johansen møter dessverre motbør i tre av de fire kommunene. Årsaken til motstanden, er overføringssystemet som gjelder i kommunesektoren. Et overføringssystem som er geografisk nøytralt, ville motivert flere enn Reidar Johansen til å tenke nytt i driften av kommuner.

Reidar Johansen er en sentral SV-politiker i Hammerfest kommune, men var stortingsrepresentant i åtte år i perioden 1989 til 1997.

Rapporter fra NyAnalyse viser at kommunesammenslåinger over tid kan frigjøre penger på kommunebudsjettene til bedre tjenester.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer