Ukategorisert

Dobbeltlønn og dobbeltmoral på Nesodden

Dagsavisen kan idag fortelle at SVs tidligere ordfører på Nesodden i Akershus har fått tre måneders efterlønn, selv om han har vært i «sivil» jobb deler av denne tiden. APs statssekretær Rikke Lind (fra Nesodden) raser på Facebook, og debatten går livlig.

Har Christian Hintze Holm (SV) gjort noe galt? Formelt sett ikke. Dagsavisen redegjør ryddig for hva som har skjedd: Varaordføreren (fra Høyre) spurte Holm om hvilken jobb han hadde å gå til, og om lønnsforholdene. Så gikk han tilbake til kommunestyret og foreslo tre måneders efterlønn. Vedtaket var enstemmig. Ifølge Dagsavisen var reglene slik at man fikk efterlønn frem til man trådte inn i jobb. 10.november ble reglene endret, slik at man skulle få efterlønn i tre måneder – uansett jobb eller ikke. Høyres Kjell Gudmundsen forsvarer ordningen, og han er innforstått med at det kan innebære dobbelt lønn. Han mener belastningen med å være tilgjengelig 24 timer i døgnet gjør dette akseptabelt.

Hintze Holm provoserer
Holm ble ikke gjenvalgt som ordfører ifjor. Aps Nina Sandberg overtok. Nå har Nesodden valgt å knytte ordførers lønn opp mot lønnsnivået til stortingsrepresentante. Noe som innebærer en lønnsøkning for Sandberg på 130 000 kr. Denne økningen gikk Hintze Holm ut mot i lokalavisen Akershus Amtstidende. Sandberg misliker kritikken fra Hintze Holm, men knytter den ikke til hans efterlønn. Dét gjør derimot hennes partifelle, statssekretær Rikke Lind.

Rikke Lind skriver på sin Facebook-profil:
«Dagsavisen i dag. Tidligere ordfører på Nesodden har tatt ut 3 mnd etterlønn, selv om han etter noen få uker gikk tilbake i jobb. Dobbel lønn og 107 000 rett i lomma. Mulig at han ikke har gjort noe ulovlig, men moralsk riktig er det ikke. Rart at en SV politiker som ofte er høy og mørk mote andre, ikke hadde noe i mot å ta disse pengene. Jeg vil foreslå endringer i regelverket så fort som mulig, det skal stå klart og tydelig at det ikke er lov å ta ut dobbel lønn.»

I skrivende stund er det 18 kommentarer under denne statusoppdateringen på Linds profil.

Juridisk korrekt
Såfremt Dagsavisen og Akershus Amtstidende beskriver regelverket i Nesodden kommune korrekt hva angår ordningen med efterlønn har Christian Hintze Holm ikke gjort noe galt rent juridisk. Vedtaket om efterlønn til Hintze Holm var enstemmig. Endringene som gjør at man får efterlønn uansett om man har jobb eller ikke, ble gjort mot to stemmer.

Lind skriver «Rart at en SV politiker som ofte er høy og mørk mote andre, ikke hadde noe i mot å ta disse pengene.» Det er mulig at Hintze Holm har vært «høy og mørk», altså har kritisert andre – slik han nå kritiserer flertallet i kommuenstyret, som har vedtatt å knytte godtgjøringssystemet i Nesodden kommune opp mot stortingslønn. Men Holm og SV er slett ikke alene om kritisere andre for hvilke lønns-, godtjørelses-, bonus- eller pensjonsordninger andre har. Linds parti har stått langt foran i køen av dem som ønsker å kritisere næringslivets ordninger.

Hvis noen skal kritiseres så må det være de i Nesodden kommunestyre som vedtok ordningen med efterlønn. Kanskje partistyret i Ap skulle vedta kritikk mot sine egne kommunestyrerepresentanter, som stemte for ordningen? Men da ville kanskje partistyret bli inhabile?

Rikke Lind skriver at hun vil ta initiativ til å endre ordningen med tre måneders efterlønn uansett jobb eller ikke. Altså den ordningen Høyre fikk vedtatt i november ifjor. Dét er bra. For da får man en prinsipiell debatt i kommunestyret, om hvordan man vurderer arbeidsbelastningen for ordførere. Er det så stor belastning at tre måneders efterlønn er bra uansett? Bør eks-ordførere så å si «komme ned på bakken» efter (minst) fire anstrengende år som ordfører? Eller bør de snarest finne seg en jobb, slik at de ikke ligger skattebetalerne til byrde?

Det blir litt verre når Lind i sin Facebook-oppdatering konstaterer at det ikke er bra moral av Hintze Holm. Jeg vil si at det er dårlig moral av Ap å stå så steilt på den frie forhandlingsretten for vanlige arbeidstagere – og ofte be politikere ligge unna «innspill» til eller kritikk av lønnsoppgjørene, samtidig som Ap (og andre!) kritiserer hva resultatene av den samme frie forhandlingsretten for lederne i næringslivet gir dem av lønn og andre ordninger.

Er sosialister annerledes mennesker?
Flere i kommentarfeltet til Rikke Lind mener at sosialister ikke bør oppføre seg slik Hintze Holm har gjort. Altså ta imot dobbelt lønn, selv om det juridisk sett ikke er galt.

Skal man unngå situasjoner som den som nå har oppstått på Nesodden må man lage krystallklare regler. Såvidt jeg forstår av Dagsavisen og Akershus Amtstidende så hadde Nesodden klare regler, og gjorde like klare endringer.

Når Hintze Holm har latt være å takke nei til pengene, og latt være å betale dem tilbake, så må forklaringen være at han 1) mente at det juridisk sett var riktig, og at han 2) fortjente pengene. Han har understreket at han selv ikke var innblandet i saksbehandlingen, debatten eller avstemningen. Hverken i kommunale organer eller i eget parti.

Kanskje vi kan konstatere at sosialister er som oss andre? Prioriterer egeninteressen.

Jeg tror dessverre ikke at Ap, SV eller andre kommer til å slutte med sin dobbeltmoralske holdning; at fri forhandlingsrett om lønn og vilkår er noe som gjelder vanlige lønnsmottagere, og ikke ledere – uavhengig av om de er i offentlig eller privat sektor.

Mest lest

Arrangementer