Ukategorisert

Bård Hoksrud bør være stortingskandidat

Riga-turen til Bård Hoksrud, en tur som endte med et forelegg på 25 000 kroner, bør ikke få konsekvenser for Hoksrud i forbindelse med nominasjonen til valget i 2013.

Dersom Telemark FrP mener Bård Hoksrud er uaktuell som kandidat til neste års valg, bør det være på grunn av jobben han har gjort som stortingsrepresentant og ikke på grunn av saken som fikk ekstrem omtale i mediene i 2011.

Bård Hoksrud inngikk kun en frivillig avtale med en kvinne i Riga. Hva avtalen innebar av forpliktelser for partene, bør bety null og niks i forbindelse med stortingsnominasjonen. Fremskrittspartiet bør elske frivillige avtaler mellom mennesker og frivillige avtaler er bra helt uavhengig av hva politikerne har vedtatt av forbud. Det hadde vært problematisk om Hoksrud og FrP var for forbudet mot sexkjøp, men det er ikke tilfellet. FrP stemte mot forbudet og har gang på gang påpekt alle ulempene forbudet skaper.

Det var noen kommentatorer som i september mente Bård Hoksrud var død som politiker. Disse tok feil; Hoksrud har det siste halvåret vært aktiv som stortingsrepresentant og han fronter viktige saker for Fremskrittspartiet.

Det er VG som nå prøver å skape debatt om nominasjonen i Telemark FrP. Forhåpentligvis er fylkeslaget liberalt nok til at dette er en ikke-sak.

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
10 years ago

Jeg kan godt være med på at saken ble urettmessig hauset opp, særlig sett i sammenligning med en viss overgrepssak begått av en viss ordfører for et motsatt parti… En viss partisekretærs uttalelse til VG i sakens anledning, en uttalelse som flømmet over av mistro til overgrepsofre generelt, er også verdt å legge merke til. Men samtidig mener jeg det er problematisk at en stortingsrepresentant bryter norsk lov. At han selv ikke har vært med på å vedta selve loven, er i dette tilfellet underordnet. Kan så være at loven selv er uheldig eller gal, det er også uinteressant. Vi… Read more »

Pleym
Pleym
10 years ago

Helt enig i det siste du skriver, Eivind, men er alle «lovbrudd» like viktige når egnethet som stortingsrepresentant skal vurderes av partiets grunnplan?

Hvordan vektlegges handlinger som er tillatt i landet de begås i, men forbudt i Norge?

Burde Hoksrud i det hele tatt innrømmet noe som helst i denne saken?

Det er en del interessante problemstillinger her, og det kunne blitt en interessant prinsippdebatt.

Men man skal ha forståelse for at Hoksrud og hans familie ikke ønsker fokus på denne saken.

Gullstandard
10 years ago

Hvilken lov du har brutt er meget viktig.
Ta f.eks ex-convict Bønna, som har gjentatte opphold bak seg :).

Ikke bare er han _ikke_ diskvalifisert for de rette vervene, men han har vist en særskilt kvalifikasjon ved at han har tatt belastningen ved å kjempe mot en lov han ikke kan anerkjenne.

(ikke det at jeg sammenligner Hoksruds tabbe med Bønnas prinsippfaste motstand, altså..)

Pleym
Pleym
10 years ago

Amen til begge poenger!

Fra arkivet