Ukategorisert

Bård Hoksrud bør være stortingskandidat

Riga-turen til Bård Hoksrud, en tur som endte med et forelegg på 25 000 kroner, bør ikke få konsekvenser for Hoksrud i forbindelse med nominasjonen til valget i 2013.

Dersom Telemark FrP mener Bård Hoksrud er uaktuell som kandidat til neste års valg, bør det være på grunn av jobben han har gjort som stortingsrepresentant og ikke på grunn av saken som fikk ekstrem omtale i mediene i 2011.

Bård Hoksrud inngikk kun en frivillig avtale med en kvinne i Riga. Hva avtalen innebar av forpliktelser for partene, bør bety null og niks i forbindelse med stortingsnominasjonen. Fremskrittspartiet bør elske frivillige avtaler mellom mennesker og frivillige avtaler er bra helt uavhengig av hva politikerne har vedtatt av forbud. Det hadde vært problematisk om Hoksrud og FrP var for forbudet mot sexkjøp, men det er ikke tilfellet. FrP stemte mot forbudet og har gang på gang påpekt alle ulempene forbudet skaper.

Det var noen kommentatorer som i september mente Bård Hoksrud var død som politiker. Disse tok feil; Hoksrud har det siste halvåret vært aktiv som stortingsrepresentant og han fronter viktige saker for Fremskrittspartiet.

Det er VG som nå prøver å skape debatt om nominasjonen i Telemark FrP. Forhåpentligvis er fylkeslaget liberalt nok til at dette er en ikke-sak.

Mest lest

Arrangementer