Ukategorisert

Skal være til selvkost

Politikerne skal ikke bruke penger fra vann, avløp, renovasjon og feiing til velferdstjenester som skoler, barnehager og kultur. Kommunale tjenester skal være til selvkost.

Det er TV2 som melder at mange kommuner skrur opp avgifter. Det er lov å mistenke at politikerne bruker penger fra avgifter på samme måte som eiendomsskatt, nemlig penger for å få budsjettene i balanse.

Lokalpolitikerne bør lese Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjeneste. Borgerne bør minne politikerne på dette dokumentet. Brukerne skal betale kostnadene, Politikerne skal ikke bruke avgiftspenger fra nevnte tjenester til å subsidiere kommunal drift.

0 0 vurderinger
Vurdering
3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gullstandard
9 years ago

Samt at man halverer innholdet i tjenestene. Renovasjon er snart en vits, om litt vil søppelbilens eneste funksjon være å vekke folk kl 4 om morgenen med et jævla bråk, men uten å ta med seg NOE søppel, da alt må være sortert, gruppert, veid og pakket pent inn i særegne rekildesortersirkulerposer av korrekt feelgood-type.

2reJohnsen
9 years ago

Kommuner har lenge brukt kommunale avgifter på vann, avløp og renovasjon til andre ting i budsjettet, det er det ikke tvil om. Hvordan skal man ellers forklare det store etterslepet som er på slik infrastruktur? http://www.kommunal-rapport.no/artikkel/krise_for_vann_og_avlop “Kommunale avløpsanlegg er i så dårlig stand at det er en fare for at de kan ryke. Totalt har offentlig sektor et vedlikeholdsetterslep på 800 milliarder kroner, hevder ny rapport.” Et slikt etterslep får man kun om man ikke vedlikeholder og oppgraderer vann/avløp regelmessig, og dermed må pengene ifra kommunale avgifter ha gått til noe helt annet. Og snart så vil slikt begynne å… Read more »

Konrad
9 years ago

Det er klart at kundene (folket) skal betale kostnadene med nødvendig oppgradering og innhenting av etterslep i vedlikehold av kommunal infrastruktur. Eksakt hvordan disse kostnadene skal fordeles er vrient når det både er etterslep (skulle ha vært betalt tidligere) og investeringer (kommer fremtidige kunder til gode).

Men uansett er det feil og ulovlig å gå utover selvkost.

Fra arkivet