Notiser

Kommunal virksomhet vil ha kommunalt tilskudd

Nordkapp Filmfestival er en kommunal virksomhet på linje med en barnehage, helsesenteret, biblioteket og den kommunale kinoen. Nå søker Nordkapp kommune om kommunalt tilskudd for filmfestivalen, ifølge Radio Nordkapp.

Det er politikerne i avdelingsstyret for Oppvekst og kultur som fordeler kulturmidler til lag og foreninger. Det er de samme politikerne som har det formelle ansvaret for Nordkapp Filmfestival i virksomhetsplanen. At kommunen søker om støtte hos kommunale politikere er direkte uklokt. Det lukter fortrinn lang, lang vei.

Liberalister har løsningen; politikerne skal være regulator og lovgiver og skal ikke være aktør i markedet.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer