Ukategorisert

Var aldri en liberalist

Stig Ove Ølmheim har meldt seg ut av FrP og inn i Arbeiderpartiet.

Han har representert FrP i kommunestyret og i formannskapet i Sogndal. Han var leder av Sogn og Fjordane FpU. Han har også jobbet for stortingsgruppa til FrP, ifølge Framtida.no.

–Det har vært en modningsprosess. Jeg har kommet til at ideologien min ligger i de sosialdemokratiske verdiene, sier han til avisa.

Begrunnelsen hans kan tyde på at det er gigantiske forskjeller mellom Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet. Det er det ikke. Det er forskjeller ja, men ikke så store som mange innbiller seg. FrP ønsker en stor stat og mange skattefinansierte ordninger, noe partiets statsbudsjettforslag for 2012 viser.

Ingen bør gråte over at sosialdemokrater melder seg ut av FrP. Det kan gi større plass til liberalistene og det fortjener velgerne!

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Sindre Rudshaug
9 years ago

Ettersom FrP er for en stor velferdsstat – altså er for store, sosiale skatter og for demokrati – altså demokrater(i summen det jeg vil kalle sosialdemokrater), hvordan får du det ihop at FrP ikke er et sosialdemokratisk parti? Er alle som ligger skatte- og reguleringsmessig lavere enn det mest ekstreme kommunistparti liberale i dine øyne? Når blir man liberal? Er FrPs forslag til mengde skatt(60%) og reguleringer(mange) nærmest perfekt i antallet?

Sindre Rudshaug
9 years ago

Det var setningen «Ingen bør gråte over at sosialdemokrater melder seg ut av FrP. Det kan gi større plass til liberalistene og det fortjener velgerne!» jeg reagerte på. Det er logisk å tolke setningen som om at FrP IKKE er et sosialdemokratisk parti, ettersom sosialdemokrater åpenbart ikke er like velkommen i FrP som…hvem? Liberale? Jeg har en streng definisjon av liberalist – en som avviser skatter og reguleringer. En Rødt-velger kan sees som en liberal kommunist, så ordet liberal er like mye forvirrende som oppklarende. Det er en relativ posisjon. Liberalist er en ekstrem posisjon(altså en ikke blandet posisjon), man… Read more »

Sindre Rudshaug
9 years ago

Et spørsmål

Når dere under «redaksjonell linje» skal «skyte til både høyre og venstre når det er nødvendig», betyr det at dere skal skyte til høyre også hvis de inntar mer fredelige standpunkt(mindre skatt og regulering) eller bare når de inntar mer voldelige standpunkt(mer skatt og regulering), altså typiske venstrestandpunkt?

Mvh Sindre

Sindre Rudshaug
9 years ago

Hvorfor melder ikke de ekte liberalistene overgang til DLF og gjør nytte for seg der, fremfor å legitimere sosialdemokratene i FrP? Er makt viktigere enn prinsipp? Grunnen til at sosialdemokratene er i flertall er at vi legitimerer dem ved å ikke ta klart avstand fra all deres voldsromantikk.

Godt at dere skyter på voldelige standpunkt.

Mvh Sindre

Fra arkivet