Kommentar

Vitnesensur i Oslo tingrett

Oslo tingrett sliter med vanskelige avveininger i rettssaken mot Anders Behring Breivik. Den underligste avgjørelsen så langt, er å nekte medier å sende noen vitneforklaringer, men tillate andre.

NRK kan fortelle om «Vitneflukt og sinne» blant vitnene Breiviks forsvarere har innstevnet. Så langt gjenstår 11 av opprinnelig 17 innstevnede vitner på forsvarernes egen vitneliste. Tingrettens avgjørelse innebærer f.eks å tillate at blogger og journalist Øyvind Strømmens vitneforklaring blir kringkastet mens redaktør for nettstedet HonestThinking, Ole Jørgen Anfindsens forklaring ikke kringkastes. Men er det så stor forskjell på deres status i rettssaken? Den ene forsker på det antijihadistiske miljøet den tiltalte sier han har blitt motivert og inspirert av, mens den andre er en av de sterkeste kritikerne i Norge av islam og innvandring av muslimer.

Hanne Nabintu Herland, Bruce Bawer, Fjordman (Peder Nøstvold Jensen), Stein Lillevolden og flere andre vitner er frafalt. Noen har rømt til utlandet. Andre nekter blankt å vitne. Og de har ikke vitneplikt.

I flere uker har vi sett overlevende og redningsmannskaper vitne. Og pårørende stille trofast opp på tilskuerplass. Anders Behring Breivik har klargjort at han anser de unge AUF’erne som legitime mål for drapshandlingene sine. Fordi AUF’erne promoterer et flerkulturelt samfunn. Akkurat dèt er vi mange som gjør – selv om vi ikke er medlemmer av AUF eller Ap. Det er uansett godt å se at Breiviks drapsraid ikke knekket hverken deltagerne på 2011-sommerleiren på Utøya, eller andre politisk aktive ungdommer.

Nettopp fordi de overlevende og andre direkte berørte har vist en slik verdighet og styrke i retten, fremstår Fjordman, Herland og andre «rettsflyktninger» som feige. Jeg er helt enig i at rettens avgjørelse om ikke å kringkaste noen vitners forklaringer, men å kringkaste andre, fremstår som mer eller mindre ubevisst sensur. Det kan virke som om retten ønsker å sensuerere de av vitnene som tenderer å være delvis enige med den tiltalte i hans syn på islam.

Retten kan avskjære vitnemål man mener ikke er relevante. Når retten først har tillatt de vitnene forsvaret har hatt på sin liste, burde man ha svært gode grunner for å nekte å kringkaste deres forklaring, all den tid andre vitners forklaring kringkastes. Jeg kan ikke se at de gode grunnene for å nekte kringkasting av f.eks Ole Jørgen Anfindsens forklaring.

Selv om rettens sensur er både uheldig og vanskelig å forstå, burde ikke dette få vitner til å nekte å stille opp. For det første vil deres forklaringer ganske sikkert ha blitt gjengitt av de mediene som dekker rettssaken. For det andre er selvpubliseringsmulighetene i dagens mediemangfold så store at vitnene selv kunne publisert sine forklaringer. Og som Fjordman selv har klarlagt; det går an å publisere essay eller skrive bok der man setter sine synspunkter inn i en større sammenheng.

Det beste hadde vært om Oslo tingrett omgjorde sin beslutning. Eller om mediene brøt kringkastingsforbudet (så langt det er mulig).

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
9 years ago

Nå blir det grobunn for ennå flere konspirasjonsteorier av typen «Vi som stemmer FrP og er mot innvandring blir ikke hørt». Dette vil bare skape mer ekstremisme, og er stikk i strid med det Jens Stoltenberg lovte etter pistolangrepet.

Konrad
9 years ago

Jeg er amatør når det gjelder finjussen, men såvidt jeg har forstått skjelner retten mellom vitner som uttaler seg om konkrete fakta i saken og vitner som uttaler seg som eksperter i et fagfelt. Professor Gardell er en sakkyndig, mens Anfindsen er et eksempel. Professor Malt skulle være et ekspertvitne og orientere retten om psykiatriske diagnoser på generelt plan (men gikk på noen punkt over til å uttale seg konkret om den tiltalte). Det er altså noen prinsippielle forskjeller, selv om rettens håndheving ikke er tydelig.

Fra arkivet

 • Norske tilstanderNorske tilstander
  På 1970-tallet startet Norge et oljeeventyr uten like, og det har siden lagt føringene for den norske økonomien.
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Er det Trumps feil?Er det Trumps feil?
  Thor Steinhovden har skrevet en lettlest bok om bakgrunnen for hvordan amerikansk politikk er blitt som den er idag.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?
  Hva skal man ha krav på av skolegang? Og likestilling, det er vel alle for? Rent vann og energi bør vel alle også kunne få? Del 2 av en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
 • Opphavsrett og eiendomsrett: To vidt forskjellige ting!Opphavsrett og eiendomsrett: To vidt forskjellige ting!
  Hvorfor er ikke opphavsrett og eiendomsrett samme sak?
 • Godt nytt for pessimisteneGodt nytt for pessimistene
  I rapporten A World of Research presenterer Ipsos et utvalg av studier og analyser fra 2019, med innsikt om en rekke ulike temaer.
 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!