Kommentar

Vitnesensur i Oslo tingrett

Oslo tingrett sliter med vanskelige avveininger i rettssaken mot Anders Behring Breivik. Den underligste avgjørelsen så langt, er å nekte medier å sende noen vitneforklaringer, men tillate andre.

NRK kan fortelle om «Vitneflukt og sinne» blant vitnene Breiviks forsvarere har innstevnet. Så langt gjenstår 11 av opprinnelig 17 innstevnede vitner på forsvarernes egen vitneliste. Tingrettens avgjørelse innebærer f.eks å tillate at blogger og journalist Øyvind Strømmens vitneforklaring blir kringkastet mens redaktør for nettstedet HonestThinking, Ole Jørgen Anfindsens forklaring ikke kringkastes. Men er det så stor forskjell på deres status i rettssaken? Den ene forsker på det antijihadistiske miljøet den tiltalte sier han har blitt motivert og inspirert av, mens den andre er en av de sterkeste kritikerne i Norge av islam og innvandring av muslimer.

Hanne Nabintu Herland, Bruce Bawer, Fjordman (Peder Nøstvold Jensen), Stein Lillevolden og flere andre vitner er frafalt. Noen har rømt til utlandet. Andre nekter blankt å vitne. Og de har ikke vitneplikt.

I flere uker har vi sett overlevende og redningsmannskaper vitne. Og pårørende stille trofast opp på tilskuerplass. Anders Behring Breivik har klargjort at han anser de unge AUF’erne som legitime mål for drapshandlingene sine. Fordi AUF’erne promoterer et flerkulturelt samfunn. Akkurat dèt er vi mange som gjør – selv om vi ikke er medlemmer av AUF eller Ap. Det er uansett godt å se at Breiviks drapsraid ikke knekket hverken deltagerne på 2011-sommerleiren på Utøya, eller andre politisk aktive ungdommer.

Nettopp fordi de overlevende og andre direkte berørte har vist en slik verdighet og styrke i retten, fremstår Fjordman, Herland og andre «rettsflyktninger» som feige. Jeg er helt enig i at rettens avgjørelse om ikke å kringkaste noen vitners forklaringer, men å kringkaste andre, fremstår som mer eller mindre ubevisst sensur. Det kan virke som om retten ønsker å sensuerere de av vitnene som tenderer å være delvis enige med den tiltalte i hans syn på islam.

Retten kan avskjære vitnemål man mener ikke er relevante. Når retten først har tillatt de vitnene forsvaret har hatt på sin liste, burde man ha svært gode grunner for å nekte å kringkaste deres forklaring, all den tid andre vitners forklaring kringkastes. Jeg kan ikke se at de gode grunnene for å nekte kringkasting av f.eks Ole Jørgen Anfindsens forklaring.

Selv om rettens sensur er både uheldig og vanskelig å forstå, burde ikke dette få vitner til å nekte å stille opp. For det første vil deres forklaringer ganske sikkert ha blitt gjengitt av de mediene som dekker rettssaken. For det andre er selvpubliseringsmulighetene i dagens mediemangfold så store at vitnene selv kunne publisert sine forklaringer. Og som Fjordman selv har klarlagt; det går an å publisere essay eller skrive bok der man setter sine synspunkter inn i en større sammenheng.

Det beste hadde vært om Oslo tingrett omgjorde sin beslutning. Eller om mediene brøt kringkastingsforbudet (så langt det er mulig).

Mest lest

Arrangementer