Ukategorisert

Norges yngste politiker

Han er medlem av Unge Venstre. Alexander Ski Aasberg (15) inntar nå vervet som medlem i oppvekst- og kulturstyret i Råde kommune.

Alexander er et godt eksempel på mottoet «er du god nok, er du gammel nok».

Rådmannen i Råde kommune forklarer på en god og folkelig måte hva kommuneloven sier om valg.

–Loven sier at den som ikke har nådd stemmerettsalder (altså under 18 år) , er valgbar, men ikke pliktig til å ta imot valg til utvalg, nemder og råd.
Den som har stemmerett (over 18 år) er valgbar og har plikt til å ta imot valg til kommunestyre og fylkesting, sier rådmann Morten Svagård til f-b.no.

Alexander Ski Aasberg får plassen i oppvekst- og kulturstyret fordi Venstres representant i dette utvalget nå skal inn som fast representant i kommunestyret. Dermed velger Venstre å gi Alexander Ski Aasberg sjansen som politiker i et organ som tar avgjørelser som er viktig for borgerne.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
HHH
HHH
9 years ago

Man skal tidlig krøkes for å bli banditt.

IvarE
IvarE
9 years ago

Nok en broiler som fratas muligheten for å lære noe om livet før han settes i stand til å styre andres liv…

Dropp denne syke hylingen om redusert stemmerettsalder. Gjeninnfør heller 20 års myndighetsalder og *forby* folk å inneha politiske verv før de kan dokumentere at de selv «har levd noen år»!

Fra arkivet