Ukategorisert

Formynderne har dummet seg ut

Prostituerte i Oslo har det mye verre nå enn før forbudet mot kjøp av sex. Dagbladet omtaler en rapport som beskriver svært vanskelige forhold for mange prostituerte.

Flesteparten av de prostituerte kvinnene i Oslo blir utsatt for grov vold av sine kunder, ifølge rapporten «Farlige forbindelser», som kommer ut i dag. I de aller fleste voldstilfellene er voldsutøveren en ukjent, mannlig kunde, ifølge Dagbladet.

Rapporten dokumenterer en økning i antall voldstilfeller etter at sexkjøploven trådte i kraft i 2009. Hele 59 prosent av de spurte kvinnene forteller at de har blitt utsatt for vold de tre siste årene.

Sosialbyråd Anniken Hauglie (H) ser alvorlig på rapportens funn.

–Denne rapporten viser er at kvinnene opplever mye vold og at det er en nedslående økning. Den viser også at færre av kvinnene får hjelp nå enn før, sier Hauglie.

Rapporten beskriver mye av det samme som et innslag på TV2, sendt i august 2009.

Sverige innførte et forbud mange år før Norge. Konklusjonen fra mange hold er at det er en lov til ingen nytte.

Frihet
Liberalerens syn er enkelt; borgerne skal bestemme over egen kropp, og ingen skal ha rett til å ta denne friheten fra oss. Dersom noen ønsker å kjøpe sex eller å selge sex, bør det være fritt fram så lenge det skjer frivillig.

Forbudet krenker menneskets rettigheter til å bestemme over sin egen kropp. Den eneste ekte humane og feministiske når det gjelder kjøp av sex, er å la borgerne få bestemme selv.

De politiske partiene som stemte for loven, bør få redusert oppslutning ved valget i 2013. De tenkte ikke på de svakeste av de svake, og det bør medføre straff på valgdagen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer