Ukategorisert

FpU har tatt debatten og det bør FrP også gjøre

Landsmøtet i FpU tok narkotikadebatten og ungdomsorganisasjonen er milevis foran moderpartiet på narkotikaområdet.

FpU går inn for å legalisere blant annet cannabis. FpU har tatt etter Unge Venstre som vedtok legalisering for noen år siden.

Ulf Leirstein, justispolitisk talsmann i FrP, uttaler seg om narkotikapolitikk på ABC Nyheter. Leirstein gir blaffen i det fornuftige, det som vant fram på FpU-landsmøtet; han fisker stemmer hos de som tror på forbudslinjen.

–Vi kan ikke bare snakke om bøter, vi må snakke om fengselsstraffer om vi ønsker å bli kvitt dette. Selvfølgelig burde det gå et skille mellom bot og fengsel ut i fra mengden som tas, men så lenge vi ikke ønsker dette må vi rett og slett ha strenge straffer for å sende et tydelig signal. Det sier Ulf Leirstein til ABC Nyheter.

Det er mulig for liberale personer å være motstandere av rapporten «alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd» uten å forsvare større grad av straff. Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, har gitt følgende kommentar om rapporten til Liberaleren.

–Er ikke enig i at nulltoleransen dør med dette. Det er snarere en panisk måte å opprettholde nulltoleransen til tross for sterkt ønske om å avslutte undertrykkingen. De unngår (eventuelt) avkriminalisering ved å endre fra straff til andre tvangstiltak. Hvor humane de enn fremstilles så er det ren tvang med trussel om straff. Man skal stadig jages og plages. Det skal stadig medføre razziaer og andre aksjoner og pågripelser etc. Det skal stadig anses som kriminelt og på den måten stadig medføre fordommer. Nulltoleransen opprettholdes med departementets forslag, men blir litt mykere gjennomført.

FpUere, det er på tide dere utfordrer Ulf Leirstein og FrP på narkotikapolitikk!

Mest lest

Arrangementer