Ukategorisert

FpU har tatt debatten og det bør FrP også gjøre

Landsmøtet i FpU tok narkotikadebatten og ungdomsorganisasjonen er milevis foran moderpartiet på narkotikaområdet.

FpU går inn for å legalisere blant annet cannabis. FpU har tatt etter Unge Venstre som vedtok legalisering for noen år siden.

Ulf Leirstein, justispolitisk talsmann i FrP, uttaler seg om narkotikapolitikk på ABC Nyheter. Leirstein gir blaffen i det fornuftige, det som vant fram på FpU-landsmøtet; han fisker stemmer hos de som tror på forbudslinjen.

–Vi kan ikke bare snakke om bøter, vi må snakke om fengselsstraffer om vi ønsker å bli kvitt dette. Selvfølgelig burde det gå et skille mellom bot og fengsel ut i fra mengden som tas, men så lenge vi ikke ønsker dette må vi rett og slett ha strenge straffer for å sende et tydelig signal. Det sier Ulf Leirstein til ABC Nyheter.

Det er mulig for liberale personer å være motstandere av rapporten «alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd» uten å forsvare større grad av straff. Arild Knutsen, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk, har gitt følgende kommentar om rapporten til Liberaleren.

–Er ikke enig i at nulltoleransen dør med dette. Det er snarere en panisk måte å opprettholde nulltoleransen til tross for sterkt ønske om å avslutte undertrykkingen. De unngår (eventuelt) avkriminalisering ved å endre fra straff til andre tvangstiltak. Hvor humane de enn fremstilles så er det ren tvang med trussel om straff. Man skal stadig jages og plages. Det skal stadig medføre razziaer og andre aksjoner og pågripelser etc. Det skal stadig anses som kriminelt og på den måten stadig medføre fordommer. Nulltoleransen opprettholdes med departementets forslag, men blir litt mykere gjennomført.

FpUere, det er på tide dere utfordrer Ulf Leirstein og FrP på narkotikapolitikk!

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Morten
Morten
9 years ago

Én ting er å vedta legalisering av cannabis med betydelig uenighet innad i ungdomspartiet. Noe helt annet er om FpU f.eks. nå går ut og fronter dette aktivt i media eller motsier voksenpartiet.

Unge Venstres ledelse var noe nølende i sitt forsvar rett etter de første vedtakene. Men Sveinung Rotevatn har vært svært tydelig og også argumentert for legalisering i media. Kanskje FpU bare trenger litt mer tid for å våge å bli tydelige på det eller få større intern oppslutning.

Jøran Ødegaard
Jøran Ødegaard
9 years ago

Jeg har debattert på både FpUere og andre over tema legalisering av cannabis.Ingen av dem kan forklare på en fornuftig og sammenhengene måte hvordan legalisering gir mindre forbruk av Cannabis. For meg virker det som saken er altfor lite gjennomtenkt. Det bør derfor ikke trekkes inn i FrPs programdebatt, men gå igjennom en skikkelig og grunnleggende vurdering i ungdomspartiet først.

Morten
Morten
9 years ago

Det er da ingen grunn til at ikke FrP og FpU kan debattere dette samtidig. I et internasjonalt perspektiv ser vi at denne debatten nå er oppe på såpass mange seriøse arenaer at tiden er moden. Jeg kan ikke skjønne hvorfor størrelsen på forbruket skal være det eneste parameteret man vurderer i forhold til en legalisering. Vel så viktig er: – Pengene som overføres til en kriminell økonomi vil i stedet komme inn i den regulære økonomien – Antallet mennesker som vil velge cannabis i stedet for alkohol og dermed redusere samfunnets helsekostnader fordi cannabis er langt mindre skadelig enn… Read more »

Fra arkivet