Ukategorisert

Store utfordringer i kommunesektoren

Den siste oppdateringen fra Kommunal- og regionaldepartementet, viser at det er 50 kommuner som er registrert i ROBEK, altså Register om betinget godkjenning og kontroll.

De siste oppdateringene ble gjort av departementet 3. juli.

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

Å være en ROBEK-kommune er flaut og det betyr som regel at politikerne har brukt skattefinansierte penger som fulle sjømenn. Bor du i en ROBEK-kommune har dine lokalpolitikere vært dårlige til å sette grenser for politikk!

Se hele ROBEK-oversikten på Regjeringen.no.

Mest lest

Arrangementer