Ukategorisert

12,2 milliarder kroner på helse i kommunene

Politikere som ønsker å prioritere lavere skatter og avgifter må gripe fatt i de store kostnadene i offentlig sektor. Helse er en utfordring for politikere som ønsker større frihet for borgerne.

Statistisk sentralbyrå har regnet ut at kommunene brukte 12,2 milliarder kroner på helse i 2011. Kommunekronene er bare en del av regningen politikerne bruker på befolkningens helse.

Det mest faretruende i regnestykket til Statistisk sentralbyrå, er at helsekostnadene øker drastisk. Målt i brutto driftsutgifter var det brukt om lag 936 millioner kroner mer på kommunehelsetjenesten i 2011 enn i 2010, en vekst på 8,3 prosent. Dersom lite eller ingen blir gjort, kommer helseutgiftene i kommunene til å spise en stor del av den økonomiske kaka. Det bør bekymre mange lokalpolitikere som er dårlige til å foreta nødvendige grep i egen kommune.

Hver nordmann kostet i gjennomsnitt kommunene om lag 2 450 helsekroner, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Mest lest

Arrangementer