Ukategorisert

Tvilsomt om alt er selvkost

De kommunale avgiftene har økt med 60 prosent på ti år. Det betyr at en del kommuner bruker penger fra tjenestene til å subsidiere annen kommunal drift.

Kommunale tjenester som vann, kloakk, renovasjon og feiing skal kort fortalt være til selvkost. Lokalpolitikerne bør lese Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjeneste. Politikerne skal ikke bruke penger fra nevnte tjenester til å subsidiere kommunal drift.

Det er Nationen som har en sak på trykk om prisøkningen på kommunale tjenester. Selv om prisene varierer fra kommune til kommune, er det enkelte plasser svært dyrt.

Mest lest

Arrangementer