Ukategorisert

Ønsker mer overvåking

Flere og flere skoler blir kameraovervåket og det er minimal debatt om overvåking av elever og personell.

Det er Romerikes Blad som har en artikkel om overvåking av skoler. Konklusjonen fra de som uttaler seg, er at kameraovervåking reduserer hærverk.

Ullensaker kommune melder om at flere skoler vil bli kameraovervåket i framtiden.

–Jeg har forhørt meg litt rundt, og kan på generelt grunnlag si at Ullensaker kommune har god erfaring med videoovervåkning på skolene. Med bakgrunn i dette vil tiltaket videreføres også på nye skoler, sier nyansatt eiendomssjef i Ullensaker kommune, Edin Alisic til Romerikes Blad.

I strid med personopplysningsloven?
Videoovervåking på kveldstid må være i strid med deler av personopplysningsloven. Ifølge Datatilsynet skal overvåking normalt ikke finne sted dersom problemet kan løses eller risikoen reduseres på andre måter. På en skole, der mange jobber i forskjellige stillinger, må kameraovervåkingen være i strid med regelverket.

Datatilsynet bør følge med norske kommuner. Mye tyder på at politikere og byråkrater gir blaffen i regler som skal ivareta personvernet til elever og personell i norsk skole.

Mest lest

Arrangementer