Ukategorisert

Ønsker mer overvåking

Flere og flere skoler blir kameraovervåket og det er minimal debatt om overvåking av elever og personell.

Det er Romerikes Blad som har en artikkel om overvåking av skoler. Konklusjonen fra de som uttaler seg, er at kameraovervåking reduserer hærverk.

Ullensaker kommune melder om at flere skoler vil bli kameraovervåket i framtiden.

–Jeg har forhørt meg litt rundt, og kan på generelt grunnlag si at Ullensaker kommune har god erfaring med videoovervåkning på skolene. Med bakgrunn i dette vil tiltaket videreføres også på nye skoler, sier nyansatt eiendomssjef i Ullensaker kommune, Edin Alisic til Romerikes Blad.

I strid med personopplysningsloven?
Videoovervåking på kveldstid må være i strid med deler av personopplysningsloven. Ifølge Datatilsynet skal overvåking normalt ikke finne sted dersom problemet kan løses eller risikoen reduseres på andre måter. På en skole, der mange jobber i forskjellige stillinger, må kameraovervåkingen være i strid med regelverket.

Datatilsynet bør følge med norske kommuner. Mye tyder på at politikere og byråkrater gir blaffen i regler som skal ivareta personvernet til elever og personell i norsk skole.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Rudi
Rudi
9 years ago

Hvem bryr seg om privatliv lenger egentlig? Virker som folk synes det er totalt uviktig nå om dagen

Sesselja
9 years ago

Datatilsynet er åpen for at kameraovervåkning av skoler kan foregå etter skoletid. Selv er jeg av den oppfatning av all oppsetting av kamera på skoler eller areaner der barn oppholder seg, også når overvåkningen kun foregår kveldstid eller når kameraene ikke er i bruk, kan bidra til en uheldig normalisering av nærvær av kamera og overvåking. Man bør derfor være svært restriktive med å plassere ut kamera.

Sesselja
9 years ago

PS: Romerikes Blad har laget en oppfølger på temaet i dagens avis, hvor undertegnede er intervjuet.

Fra arkivet