Ukategorisert

Forsvinner Aust-Ager?

Skal nei-resultatet av en folkeavstemning i fylket blokkere for ja-resultatet av folkeavstemninger i kommuner som ønsker å bytte fylkestilhørighet? Dette tilsynelatende vanskelige dilemmaet ligger på bordet til kommunalminister Liv-Signe Navarsete (SP).

I kommunene Evje og Hornes, Iveland, Birkeland og Lillesand er det flertall for å bytte side; flytte over til Vest-Agder. Tre av kommunene har arrangert folkeavstemning. I folkeavstemningen i fylket var resultatet at 2 av 3 sa nei til sammenslåing. Men i de fire nevnte kommunen var flertallet for bytte like stort.

Så hva skal veie tyngst – lokale folkeavstemninger, eller den som ble avholdt i fylket? De som heller til det siste er redd for at et ja til fylkesbytte for de fire vestlige kommunene skal bety begynnelsen til slutten for Aust-Agder som fylke. At fylket forsvinner, selv om 2/3 av velgerne sa nei til ett Agder-fylke.

Fylkesmann Ann-Kristin Olsen i Vest-Agder, statens representant, har sagt at de fire kommunene som har søkt om å bytte fylke bør få ja til dette. Hun mener altså at selv om fylkene ikke blir sammenslått så bør kommunene som ønsker det, få bytte. Dermed tillegges folkeavstemninger lokalt og regionalt like stor vekt.

Regionsavisen Fædrelandsvennen støttet Olsen på lederplass lørdag (04.08). Avisen mener at premisst om faren for et marginalisert Aust-Agder var kjent før folkeavstemningene – men at dette ble lite diskutert i debatten forut for folkeavstemningene.

Politikerne er redde for et marginalisert Aust-Agder, uavhengig av partifarve. Fædrelandsvennen har intervjuet folk både fra Høyre, Ap og SP. Høyre-ordføreren i Artendal er redd for en domino-effekt, ikke bare i eget fylke, men i hele landet.

FrP med inkonsekvent holdning til folkeavstemninger
Den kanskje mest spesielle holdningen har FrPs stortingsrepesentant Ingebjørg Godskesen. Hun sa til Fædrelandsvennen lørdag at FrP vi beholde fylkene somde er fram til vi kommer i regjering og da legger ned fylkeskommunene», og understreker at kommunesammslåinger skal skje frivillig. Men hun er ikke enig i at det samme prinsippet skal gjelde for kommuner som vil bytte fylke.

Selv om Høyre og FrP skulle få flertall for å legge ned fylkeskommunen, noe Liberaleren håper, så betyr jo ikke dette at fylkene som sådan forsvinner. Fylkene er også et statlig administrativt område – og valgkrets.

Liberaleren har et (lønnlig) håp om at Norge skal få færre fylker – og kommuner. Slik at de administrative utgiftene til å administrere Norge blir lavere. Færre byråkrater og færre enheter kan bety at innbyggerne får beholde mer av egen inntekt. Det bør skje frivillig.

Idag er det kommunale (og fylkeskommunale) selvstyret illusorisk. Staten bestemmer oppgaver, inntekter og utgifter. Kommunene skal bare bestemme hvordan pengene skal fordeles. Men de kommunene som styres effektivt får ingen belønning for dette. Det gjør derimot de kommunene som sløser og driver ineffektivt. Hele forvaltningen lokalt og regionalt skriker efter reformering. Helst bør det komme en revolusjon. Vi har klare forslag til hva som skal til for at kommunene skal få gulrøtter som lokker frem sammenslåinger. Vi skal skrive en egen artikkel om dette.

Imens har vi to råd: Ingebjørg Godskesen bør lære seg forskjell på fylke og fylkeskommune. Og kommunalminister og SP-leder Navarsete bør følge Senterpartiets fagre ord om lokalt selvstyre – og si ja til folkeflertallet i de fire kommunene i Aust-Agder som ønsker å bli en del av Vest-Agder.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer