Ukategorisert

Inn og ut av ROBEK

I løpet av juli har to kommuner kommet inn i ROBEK, Register om betinget godkjenning og kontroll, og tre kommuner har kommet seg ut av registeret.

Nye medlemmer er Kvinnherad og Moskenes. Kjære Kvinnherad og Moskenes-politikere, å være i ROBEK bør være flaut!

Det er Kristiansund, Horten og Austevoll som har tatt farvel med ROBEK-registeret.

Det er nå 49 kommuner som er registrert i ROBEK. Nye kommuner er på tur inn i registeret, blant annet Halden kommune.

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som må ha godkjenning fra staten for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler.

Mest lest

Arrangementer