Ukategorisert

Staten overtar mer og mer av barneoppdragelsen

Når Arbeiderpartiet vedtar programmet for neste valgperiode, vil programmet trolig inneholde målsetninger for mer politisk styring av skolefritidsordningen – også kjent som SFO.

Skolefritidsordningen startet som en ganske løs, nokså uregulert ordning for en del år siden. Med årene har det kommet flere og flere krav fra sentrale myndigheter, og nå er ordningen en pliktordning som riktig nok er begrenset til skoleåret. Fortsatt har kommunepolitikerne litt frihet i hvordan utforme tjenesten, men felles for mange kommuner er at ordningen koster skattefinansierte penger.

Nå vil Arbeiderpartiets Trond Giske stramme opp SFO og gjøre ordningen til en mer integrert del av skolen. På Siste.no blir Giskes tanker kalt for en SFO-reform. Arbeiderpartiets program for neste valgperiode er ikke vedtatt, men i flere år har ulike arbeiderpartipolitikere fremmet krav om å gjøre noe med SFO. En reform blir helt sikkert vedtatt på landsmøtet, og det offentlige, altså politikerne, overtar mer og mer barneoppdragelsen.

Først barnehage for veldig mange barn, så SFO for nesten like mange, så grunnskole for omtrent alle. Politikerne har enorm makt over barna i Norge. Vanvittig at flertallet lar dette skje uten stor kamp.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer