Ukategorisert

Staten overtar mer og mer av barneoppdragelsen

Når Arbeiderpartiet vedtar programmet for neste valgperiode, vil programmet trolig inneholde målsetninger for mer politisk styring av skolefritidsordningen – også kjent som SFO.

Skolefritidsordningen startet som en ganske løs, nokså uregulert ordning for en del år siden. Med årene har det kommet flere og flere krav fra sentrale myndigheter, og nå er ordningen en pliktordning som riktig nok er begrenset til skoleåret. Fortsatt har kommunepolitikerne litt frihet i hvordan utforme tjenesten, men felles for mange kommuner er at ordningen koster skattefinansierte penger.

Nå vil Arbeiderpartiets Trond Giske stramme opp SFO og gjøre ordningen til en mer integrert del av skolen. På Siste.no blir Giskes tanker kalt for en SFO-reform. Arbeiderpartiets program for neste valgperiode er ikke vedtatt, men i flere år har ulike arbeiderpartipolitikere fremmet krav om å gjøre noe med SFO. En reform blir helt sikkert vedtatt på landsmøtet, og det offentlige, altså politikerne, overtar mer og mer barneoppdragelsen.

Først barnehage for veldig mange barn, så SFO for nesten like mange, så grunnskole for omtrent alle. Politikerne har enorm makt over barna i Norge. Vanvittig at flertallet lar dette skje uten stor kamp.

0 0 vurdering
Vurdering
2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Gullstandard
8 years ago

Pkt 10. Offentlig og gratis oppdragelse av alle barn. Avskaffelse av barnearbeid i fabrikker i detsnåværende form. Sammenknytting av oppdragelsen med den materielle produksjon osv.

http://www.marxists.org/norsk/marx-engels/1848/01/manifestet/mani2.htm

Anonym
Anonym
8 years ago

Mye av det de lærer er et politisk forsvar av sosialdemokratiet. Mange lærere hater folk fra vestkanten..

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?Bærekraftsmålene – rett til gratis helsestell?
    Bærekraftsmålene har vært omstridt i samfunnsdebatten. Hva er disse målene? Bør all form for fattigdom avskaffes? Hva med sult? Og hvordan er dette med helsetjenester? Første del i en artikkelserie på fire om FNs bærekraftsmål.
  • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
    Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
  • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
    FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.