Ukategorisert

Fikk støtte for personvernforslag

Mange kommuner bør utarbeide retningslinjer for overvåking. Personvernsaker bør være viktig for lokalpolitikerne.

Et enstemmig kommunestyre gikk inn for å utarbeide retningslinjer for overvåkning i kommunen, etter forslag fra Nes Venstre.

Det var Sesselja Bigset som fremmet forslagene:

«1. Kameraovervåkningen ved Runni ungdomsskole evalueres med særlig vekt på forebyggende og oppklarende effekt og fortsatt behov.

2. Det fremmes en sak for utvalg for næring og kultur der retningslinjer for bruk av overvåkning behandles. Utvalget innstiller overfor kommunestyre for endelig vedtak der.»

Nes Venstre melder at forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt etter en kort debatt. Dette kan være en god mal for andre som ønsker fokus på personvern i egen kommune.

Mest lest

Arrangementer