Ukategorisert

Politiet forsvarer sexkjøpforbudet

Den statlige etaten bør fokusere på det som er viktig og det er ifølge rapporten fra 22. juli-kommisjonen nok å gripe fatt i.

Det var på P4 i dag at politiet gikk ut og sa at forbudet mot sexkjøp fungerte. Argumentene var nedgang i antall personer som selger sex i Oslo, og at ingen personer er tatt to ganger for å bryte forbudet.

Det har siden loven trådte i kraft vært utallige oppslag om en mislykket lov. Blant annet en serie i VG. Når politiet hevder forbudet fungerer, er det betimelig å spørre hva politiførstebetjent Rune Swahn har spist til frokost.

Politiet forsvarer sexkjøpforbud, narkotikaforbud og restriktiv alkoholpolitikk. Felles for forsvaret av den illiberale politikken er at kriminelle miljø får større spillerom. Politiet ønsker en politikk som gir mektige kriminelle aktører og det er uforståelig.

Mest lest

Arrangementer