Ukategorisert

Ønsker kjøttfri mandag

Forslaget blir visstnok drøftet i Oslo i dag. Det er, ifølge Oslo kommunes saksdokumenter, Harald A. Nissen (MDG) som har fremmet et privat forslag.

Oslo bystyre er helt sikkert ikke den eneste folkevalgte forsamlingen som behandler saken. Det er Framtiden i våre hender som har bedt kommunene innføre kjøttfri mandag. Kjøttfri mandag, for et vanvittig forslag!

Framtiden i våre hender mener kjøttfri mandag vil redusere kjøttforbruket, noe som vil gi miljø- og helsegevinst. Organisasjonen mener at dersom alle innfører en ekstra kjøttfri dag i uken, så minsker norske klimagassutslipp like mye som utslippet fra 360.000 personbiler.

Hvorfor stoppe der; be borgerne slutte å spise! Det hadde sikkert gitt større miljøgevinst! Vanvittig!

Liberaleren har kun en kort kommentar på tre ord i denne saken: Grenser for politikk!

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Karsten Eig
9 years ago

Her må man skille mellom hva man ikke liker og hva man vil forby.

Det er et faktum at en reduksjon i kjøttforbruket vil gi gevinst for helse og miljø.

Hvordan man skal få til en slik reduksjon er en annen skål. At hele Oslo kommune skulle tvinges til å bli vegetarianere en dag i uken ville være langt over streken.

Den beste måten å redusere forbruket av kjøtt på ville være å gjøre det dyrere. Tilbud og etterspørsel, you know. Hvis mat generelt ble dyrere ville folk også sløse mindre med den.

Voodoo-king
Voodoo-king
9 years ago

Her gjør Karsten Eig middel om til mål. Enhver person som er rasjonell klarer å resonnere seg fram til at det er lykke som er målet, å spise sunt er eventuelt bare et middel for å nå dette målet.

Vi har alle forskjellige indifferenskurver, lykke maksimeres derfor ved å la markedet bestemme prisen på kjøtt samt prisen på helsetjenester, jo mer en griser til et perfekt system jo dårligere blir resultatet.

Fra arkivet