Ukategorisert

100 dager på å svare, Slagsvold Vedum?

19.juni gratulerte jeg Trygve Slagsvold Vedum med utnevnelsen til landbruksminister, og stilte ham et spørsmål om å avvikle subsidiene til pelsdyroppdrett. Før helgen fikk jeg svar. Datert 25.09. Det tok sånn omtrent 100 dager.

Mitt standpunkt til subsidier til pelsdyroppdrett er enkelt; ikke med mine skattepenger! Er det stor nok efterspørsel efter klesplagg laget av pels trenger næringen ikke subsidier.

Men hvilket svar var det departementet brukte ca 100 dager på?

Jo, dette:

«Svar på henvendelse om subsidiering av pelsdyrnæringen.

Takk for e-post til Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum datert 19.juni 2012 vedrørende subsidiering av hold av pelsdyr i Norge.

Først og fremst synes vi det er prisverdig at du er engasjert i god dyrevelferd.

Når det gjelder pelsdyr, er dette et tema som opptar svært mange. Regjeringen har bestemt at det skal foretas en egen gjennomgang av pelsdyrnæringen i Norge. Dette arbeidet er i gang.

Med hilsen

Krstin Nummedal (e.f.) Christine Lampe Holman
avdelingsdirektør seniorrådgiver»

Det er nå så sin sak at departementet bruker 100 dager på å svare. Innholdet i svaret viser at dette kunne man gjort på fem minutter. Da er det eneste spørsmålet som gjenstår, når regjeringen bestemte seg for å ha den ovennevnte gjennomgangen.

Og bare ordet gjennomgang som hovedessens i svaret fra en SP-statsråd får meg til å høre standardsvaret, dialekten og stemmen til Slagsvold Vedums partikollega Magnhild Meltveit Kleppa i bakhodet..

Men jeg får vel takke for svaret, og avvente gjennomgangen. Jeg håper at en borgerlig regjering kan være enige om at subsidier generelt er en uting, og at man som et minimum kan starte med å trappe ned subsidiene til pelsdyrnæringen, slik at den er helt borte efter 3 – 4 år.

Mest lest

Arrangementer