Ukategorisert

Politikerne i større kommuner bør ta debatten

I store byer er det helt klart flere fordeler med parlamentarisme. Formannskapsmodellen gir byråkratene for stor makt!

Nå er det Stavanger Venstre som ønsker debatt om modellen i Stavanger kommune. Forslaget om å innføre parlamentarisme har kommet med jevne mellomrom i oljebyen, men forslaget har alltid blitt nedstemt.

–At jeg nå slår et slag for at Stavanger må ta debatten om parlamentarisme, betyr ikke at Venstre har endelig konkludert med at vi skal gå for parlamentarisme. Det sier Per A. Thorbjørnsen (V) til Aftenbladet.no.

Parlamentarisme kan være en kostbar ordning sammenlignet med formannskapsmodellen som mange kommuner styrer etter i dag. En ny modell vil styrke politikkutformingen, maktfordelingen og den offentlige debatten. Parlamentarisme gir flere fordeler enn ulemper, men denne styringsformen er ikke fasitsvaret på perfekt drift av en kommune.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer