Ukategorisert

APs panikkreaksjon mot Øygard

Fredag ble det kjent at Ap-ledelsen, ved partisekretær Raymond Johansen vil ha den overgrepstiltalte ordføreren i Vågå, Rune Øygard, fjernet fra jobben. Idag har mediene kommet frem til at Kommuneloven ikke gir adgang til det. Hvorfor reagerte Ap-ledelsen først fredag?

Vågå-ordføreren ble gjenvalgt efter valget ifjor, til tross for at anklagene mot ham da var kjent. Anklager om overgrep mot en mindreårig er alvorlige, uansett. Vervet som ordfører er noe mer enn en heltidsjobb. Det er det fremste tillitsvervet i en kommune. Rune Øygard har vært ordfører i fire valgperioder allerede. Og er altså valgt for en femte. Og han måtte ut i permisjon efter at han var blitt gjenvalgt. Han hadde problemer med å akseptere hvordan permisjonen skulle håndteres i praksis, viste det seg.

Man skulle tro at en som er så opptatt av omdømmebygging som Øygard har vist seg å være svært dyktig til, umiddelbart forstod at slike anklager – og en rettssak – ville være svært uheldig. Ikke bare for ham personlig, men også for kommunen han har ledet i så mange år. Men det har altså vist seg at den mannen som var så dyktig til å bygge omdømme, ikke forstod hvor lett et omdømme kan rives ned. FrPs sentralstyremedlem Hanne Blåfjelldal har bodd flere år i Vågå, og har beskrevet hvordan det var å representere Vågå i ulike sammenhenger endret seg dramatisk efter at anklagene mot Øygard ble kjent.

Ap-ledelsens panikkgrep
Fredag strammet skruen seg for alvor til, rundt Øygards nakke. Da referatene fra Skype-samtalene ble kjent i retten, falt egentlig hele forsvarsbyggverket til Rune Øygard sammen. Å påstå at han var en farsfigur for en jente med problemer på hjemmebane kunne vært troverdig, om ikke innholdet i Skype-samtalene var så eksplisitt seksualisert.

Tre partier har slitt med sexsaker nylig; FrP, Venstre og Ap. For landets største regjeringsparti er det Øygardsaken det handler om. Da den sprakk i media hadde FrP og Venstre allerede hatt sine saker, og vist ulik reaksjonsmåte. FrP hadde til alt overmål hatt to saker. Arbeiderpartet hadde dermed flere konkrete eksempler på krisehåndtering å dra lærdom av. Hva man burde og ikke burde gjøre. Den sentrale Ap-ledelsen valgte å toe sine hender. Det lokale partilaget i Vågå valgte å vise Rune Øygard fornyet tillit ved å gjenvelge ham som ordfører.

Fredag forandret alt seg. Raymond Johansen ville kvitte seg med Øygard som ordfører, og regnet med at Ap-laget i Vågå efter styremøtet mandag (imorgen) ville gjøre et «klokt vedtak». Liberalerens redaksjonsmedlem Bjørn Magne Solvik er en erfaren kommunepolitiker, og påpekte i Dagsavisen at Kommuneloven ikke uten videre åpner for dette. Den lokale Ap-leder Live Langøydegard sier til Aftenposten idag at «-Jeg har ikke nok kompetanse på dette, men regner med at partiet sentralt bistår oss. Jeg har en åpen linje inn til Oslio

Forsvarsadvokatens rolle
Rune Øygard med ektefelle har forhåndsprosedert saken i mediene i et år. Den høyprofilerte advokaten Mette Yvonne Larsen (kjent som bistandsadvokat for ofre og pårørende i 22.juli-rettssaken) gikk høyt på banen. Det forundrer meg, selv om hennes jobb er å forsvare Øygard. Så tvil om beviser og det påståtte offerets troverdighet, samt skaffe den tiltalte klienten så gode alibier som hun kunne. Ingen skal si at hun ikke har forsøkt de to første punktene på listen. Men hun burde kanskje advart klienten mot seg selv?

At en mann i 50-årene chatter eller samtaler på Skype med en mindreårig pike i arbeidstiden som ordfører, og innholdet i samtalene til de grader kan tolkes som seksualisert, da nytter det ikke å fremstille det som et far/datter-forhold. Enhver far ville fått alvorlige problemer om kommunikasjonen med datteren var av det slaget som Skype-samtalene Øygard har hatt med det påståtte offeret. Det er klassiske forsvarsargumenter i i overgrepssaker vi hører fra Øygard; at det var jenten som kom med de formuleringene mange nå reagerer på. Han ble lurt og lokket, og er det egentlige offeret. Fordi han var så dårlig til å sette grenser. Misforholdet mellom de to aktørene er så tydelig; den godt voksne mannen, og jenten som bare var et barn. Den populære ordføreren mot en skoleelev med påståtte problemer på hjemmebane. Hvorfor forklarer ikke advokaten Øygard at alt dette allerede i utgangspunktet er evnet til å svekke hans sak? Han bør ikke bidra med argumenter som forsterker det tydelige misforholdet. En forsvarer skal vel ikke bare forsvare, men også forklare; sin klient hvilken situasjon han er i. Forholdet mellom forsvarer og klient er fortrolig. Vi som er på utsiden kan ikke vite om Mette Yvonne Larsen har forsøkt å forklare Øygard alvoret, og om han så nekter å innse det. Eller om hun håpet at han selv skulle innse sitasjonen.

Ikke dømt
Det er viktig å huske på at Rune Øygard ikke er dømt. Rettsaken er langtfra slutt. Det skal visst ikke foreligge tekniske bevis for de 50 samleiene det påståtte offeret hevder har skjedd. Skype-samtalene viser utilbørlig adferd, som kan komme inn under bestemmelser i straffeloven. Men det foreligger ikke tiltale for dette. Det er retten som skal dømme, basert på bevisene. Dette er viktig å ha in mente når man uttaler seg.

Mest lest

Arrangementer