Ukategorisert

Et ønske blir innfridd?

Liberaleren har i flere år håpet og skrevet at verneplikten står for fall i Fremskrittspartiet. Aldri har vi vært så nært ønsket som akkurat nå.

Allerede på landsmøtet i 2011 vedtok FrP at ordningen med verneplikt må utredes og vurderes på nytt. I forslag til program for neste valgperiode har flertallet i komiteen fjernet vernepliktsordningen fra programmet. Dessverre er det fortsatt et mindretall som ønsker å bruke skattefinansierte penger på noe som fungerer veldig dårlig.

Flertallet i komiteen:
«Sikre at Forsvaret gjennom verving har et tilstrekkelig rekrutteringsgrunnlag for å løse pålagte oppgaver.»

Mindretallet i komiteen:
«Verneplikten er et grunnleggende fundament i vårt forsvar. Det gir tilgang på det ypperste av norsk ungdom, og er en god rekrutteringsbase for senere karriere i Forsvaret. Verneplikten gir også Forsvaret en forankring i hele folket, bidrar avgjørende til forsvarsviljen, og viser at forsvaret av landet er en grunnleggende og felles oppgave. Samarbeidet med organisasjoner som bidrar til forsvarsevne og–vilje skal fortsette. Særlig bør samarbeidet med reserveoffiserer vektlegges.»

Mer fra mindretallet i komiteen:
«Sikre at Forsvaret gjennom verneplikt og verving har et tilstrekkelig rekrutteringsgrunnlag for å løse pålagte oppgaver.»

Hele programutkastet er publisert på Frp.no.

Selv om flertallet i komiteen vil avvikle en skrekkelig dårlig ordning, er det langt igjen til endelig vedtak. Det er slett ikke sikkert verneplikten står for fall i FrP selv om partiet har blitt mye mer liberal i dette spørsmålet de siste årene.

Skulle det endelige programmet bli et program uten verneplikt, vil tvangsordningen bli videreført også i neste valgperiode. Det blir ikke flertall på Stortinget for å avvikle slaveriet i neste periode, men et nytt FrP-standpunkt kan gi en helt ny debatt om Forsvaret. Den debatten fortjener Norge!

Mest lest

Arrangementer