Ukategorisert

Eidsvoll: Kan bli valglokale på videregående

Da kommunestyret i Eidsvoll igår behandlet interpellasjonen fra Venstre om å åpne valglokale på den videregående skolen, slik at elever som er førstegangsvelgere kan forhåndsstemme, var ordfører Einar Madsen (Ap) positiv. Forslaget går nå videre til valgstyret.

Madsen sa i sitt svar til Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug at interpellasjonen «har gode intensjoner». Han ville ta initiativ til «å se på en slik ordning som Venstre foreslo», skriver Eidsvoll Venstre på sin nettside.

Målet med forslaget til Eidsvoll Venstre er å øke valgdeltagelsen blant førstegangsvelgere, ifølge interpellasjonen. Liberaleren intervjuet Knut Bakkehaug om forslaget.

Valgstyret i Eidsvoll er allerede innkalt, og eneste sak på dagsorden er Venstres forslag.

Dette svarte ordfører Einar Madsen på interpellasjonen:

«Det har tidligere vært foreslått en ordning med muligheter for og forhåndsstemmer på videregående skole i Eidsvoll. Dengang valgte valgstyret og ikke gå inn for en slik løsning. Det var flere grunner til at valgstyret ikke fant det hensiktsmessig å gjennomføre en slik ordning.

Interpellasjonen fra Knut Bakkehaug har gode intensjoner. Som leder av valgstyret vil jeg ta initiativ for å se på mulighetene for en slik ordning. Jeg skal i nær fremtid innkalle til møte med valgstyret og vil i den forbindelse ta opp denne saken. Valgstyrets konklusjon vil bli referert på kommunestyremøte i desember.»

Argumenter mot forslaget fra Venstre kan være utgiftene til å bemanne et valglokale i opp til tre uker, fra skolestart og frem til fredag før valget, samt mangel på valgfunksjonærer. Begge deler er mulig å gjøre noe med; kommunestyret kan sette av penger til dette tiltaket når budsjettet for 2013 vedtas – og partiene kan sørge for å skaffe tilstrekkelig mange valgfunksjonærer. Hvis forslaget vedtas er det mer enn et halvt år til valglokalet eventuelt skal åpne. Det burde være god nok tid til å mobilisere valgfunksjonærer.

Og Liberaleren kan slutte seg til oppfordringen Eidsvoll Venstre har på sine nettsider:

De partipolitiske ungdomsorganisasjonene bør benytte tiden til å påvirke sine respektive partiers representanter i valgstyret i Eidsvoll.

Mest lest

Arrangementer