Ukategorisert

Eidsvoll Venstre foreslår valglokaler på videregående skoler

Liberaleren har foran flere valg foreslått å senke terskelen til valglokalet for førstegangsvelgere. Ikveld behandler kommunestyret i Eidsvoll en interpellasjon fra Venstre, med forslag om å opprette valglokaler på den videregående skolen i kommunen. Liberaleren har snakket med Eidsvoll Venstres kommunestyrerepresentant Knut Bakkehaug om forslaget.

– Hensikten med å opprette valglokaler på videregående skoler er å la de av elevene som er førstegangsvelgere kunne avgi forhåndsstemme i tiden fra skolen starter opp om høsten og frem til fredagen før valget, sier Knut Bakkehaug.

Bakkehaug fremmet interpellasjonen til dagens møte i kommunestyret i Eidsvoll. I interpellasjonen fokuserer han på at valgdeltagelsen blant førstegangsvelgerne er langt lavere enn blant alle velgere: “Valgdeltagelsen blant førstegangsvelgerne i Norge er langt lavere enn blant befolkningen som helhet. I 2009 var valgdeltagelsen på 57% i2 009 i 2005 på 55,3 og i 2001 på 54,5%. Til sammenligningen var valgdeltagelsen blant alle velgerne på 76,4% (209, 77,4% (2005) og 75,5% (2001).”

Uenigheten om skoledebattene er en gylden mulighet
Han skriver også om uenigheten blant de partipolitiske ungdomsorganisasjonene, om tradisjonen med skoledebatter – som ble avlyst ifjor på grunn av massakren på AUF’ere på Utøya – bør tas opp igjen, eller om ordningen med valgtorg bør videreføres: “I 2011 ble alle de partipolitiske ungdomsorganisasjonene enige om å avlyse skoledebattene, på grunn av massakren av ungdommer som deltok på AUFs sommerleir på Utøya. I stedet ble det avholdt såkalte valgtorg. Foran neste års valg er det uenighet blant organisasjonene om hvorvidt det bør avholdes skoledebatter i samme form som tidligere, eller om man bør fortsette ordningen med valgtorg. Debatten om dette har hatt høy temperatur, og avfødt en mengde leder- og kommentar-artikler i media.”

Bakkehaug mener dèt faktum at det neste år knapt vil være en eneste elev på landets videregående skoler som har opplevd skoledebattene, gir en gylden mulighet for å prøve noe nytt: å gi elevene anledning til å forhåndsstemme på skolen de går på.

– Jeg kjenner til at Liberaleren har argumentert for dette tidligere, sier Bakkehaug, og fortsetter: – Det er et spørsmål om utgifter og bemanning. Ved å foreslå dette i god tid før planleggingen av valgavviklingen starter i de lokale valgstyrene, bør det være mulighet for å finne ut hva dette koster, og skaffe folk til å bemanne stemmelokalet.

Han finner det bekymringsfullt at valgdeltagelsen blant førstegangsvelgerne ligger ca 20% under den generelle valgdeltagelsen. – Vi mener at ved å opprette valglokaler på videregående skoler senkes terskelen til valglokalet, bokstavelig talt. Elevene kan bruke opp til tre uker før valget på å bestemme seg. Og kritikken av skoledebattene som showpreget og lite informative blir mindre relevant, fortsetter Bakkehaug. – Elevene kan skaffe seg informasjon fra flere kilder, og stemme når de vil. De trenger ikke vente på skoledebatten, hvis de allerede har bestemt seg. Og skoledebatten trenger heller ikke å bli den viktigste hendelsen elevene husker fra valgkampen når de går inn i valglokalet.

Viktig å engasjere ungdom
Venstres kommunestyrerepresentant i Eidsvoll, Knut Bakkehaug sier til Liberaleren at det er viktig å engasjere ungdom politisk. Bortsett fra i rikspolitikken, og noen få steder på lokalplan er mesteparten av politikken i Norge basert på frivillighet og personlig engasjement. For Venstre er dèt å ta sin tørn som folkevalgt en viktig del av borgerrollen. Man tar ansvar for å være med å forme samfunnet man er en del av. – Skal det politiske systemet i Norge overleve, må også ungdom engasjeres og se verdien av demokratiet, sier Bakkehaug.

Om det blir skoledebatter eller valgtorg er han mindre opptatt av. Men partiene og deres ungdomsorganisasjoner må slippe til på skolene, sier han til Liberaleren. – Kun partiene har et helhetlig syn på samfunnsutviklingen. Det er dette de må formidle til ungdommen. Gjennom internett, radio og TV har ungdom mange kanaler til informasjon. Det viktigste er likevel å møte andre på samme alder, og få vite hva som har gjort dem engasjert i politikk.

Håper på ja fra ordføreren
– Vi håper at ordfører Einar Madsen (Ap) vil svare ja på spørsmålet om han vil ta initiativ overfor valgstyret i Eidsvoll til å opprette et valglokale på Eidsvoll videregående skole, for forhåndsstemming. Vi har laget et forslag som ivaretar formalitetene. Eidsvoll kommunestyre kan gjøre et klart vedtak allerede ikveld om at valglokale skal opprettes på EVS. Og er kommunestyret ikke beredt til å gjøre vedtaket, kan forslaget oversendes valgstyret uten realitetsbehandling. Vi håper at også andre kommunestyregrupper, uavhengig av parti, setter igang samme prosess i sine kommuner.

Får vi til dette i mange kommuner, håper jeg at vi klarer å øke valgdeltagelsen blant ungdom ved stortingsvalget neste år, avslutter Knut Bakkehaug, Venstres kommunestyrerepresentant i Eidsvoll.

Teksten til interpellasjonen, og forslaget til vedtak, kan du lese her.

Liberaleren har tidligere skrevet om samme forslag:

Over og ut for skoledebattene?
Gi dem et ekte valg!
Avskaff skolevalgene!

0 0 vurderinger
Vurdering
8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Bigboyen
Bigboyen
8 years ago

Hvorfor er det en fordel at folk som faktisk er så lat at de ikke orker å dra å stemme skal få mer makt? Hva blir det neste for å få opp valgdeltakelsen, at alle er med i trekningen av ny bil?

Per Aage Pleym Christensen
Editor
8 years ago

Det handler ikke om latskap, Bigboyen. Det handler om å møte velgerne der de er. Og når man aldri har gjort noe før, og er usikker, kan det være OK med en myk overgang.

Andy
Andy
8 years ago

Har sagt det før, men gjentar gjerne til det kjedsommelige: Også Liberalerens redaksjon er rammet av en fundamental misforståelse / syke. Det viktige er ikke at flest mulig stemmer! Det viktige er at de som benytter stemmeretten faktisk vet hva de stemmer på og forstår hva deres stemme faktisk innebærer! Med en hel side utropstegn etter! Du oppnår ikke det ved å holde stemmeurnen foran nesa på folk og nøde dem til å stemme “ett eller annet – hva som helst”. Skoledebatter er bra! Men flest mulig stemmelokaler bare for å få flest mulig til å stemme, eller nedsatt stemmerettsalder… Read more »

Pleym
Pleym
8 years ago

Andy, det er mye som kan diskuteres rundt stemmerett, og Liberaleren har reist flere av disse debattene: 1. Stemmerett for 16-åringer. De er ikke myndige, så hvorfor ha stemmerett? Jo, fordi flere 16-åringer jobber og betaler skatt. Da bør de kunne ha noe å si om hvordan pengene deres brukes. Det er et prinsipp som har stått seg bra helt fra den amerikanske uavhengighetskampen. 2. Skoledebatter og skolevalg, vs. valglokaler for det ordentlige valget på vgs. Jeg mener at det er mye å kritisere skoledebattene for, når det gjelder seriøsitet, forberedelser etc. Derfor er det bra om elevene har flere… Read more »

trackback
8 years ago

[…] Venstre er å øke valgdeltagelsen blant førstegangsvelgere, ifølge interpellasjonen. Liberaleren intervjuet Knut Bakkehaug om […]

Andy
Andy
8 years ago

Pleym: Noen få av dem betaler skatt. De aller fleste av dem betaler ikke skatt. Derfor bør de ikke ha stemmerett! Akkurat som noen utlendinger i Norge jobber her og betaler skatt. Du vil vel ikke av den grunn si at alle utlendinger, være seg ansatte, flykninger, asylsøkere, tiggere, turister, eller til og med utlendinger som ikke en gang er tilstede her i Norge, skal ha stemmerett??? Argumentet ditt henger ikke på greip! Og du vet det. Så slutt å bruke det! 2) har jeg ingen ytterligere kommentar til. 3) So what? Hvor er relevansen for denne saken? 4) kan… Read more »

Per Aage Pleym Christensen
Editor
8 years ago

Andy, vi blir nok ikke enige om dette. Jeg tok med eksemplene for å vise at vi problematiserer dette med valg.

Skal det representative demokratiet fungere, må nye generasjoner få informasjon om, og bli interessert i å delta i prosessene.

trackback
8 years ago

[…] samt i Akershus fylkesting. Du kan lese Liberalerens intervju med Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre her, om begrunnelsen for forslaget. Rune Nikolaisen tok opp interpellasjon om forslaget i Sigdal […]

Fra arkivet