Ukategorisert

Vær oppmerksom på skatteøkninger

I kommunene blir det budsjettdiskusjoner i tiden frem mot jul. Vær oppmerksom på rådmennenes forslag om skatteøkninger.

I dag ble for eksempel rådmannens budsjettforslag for Trondheim lagt frem. Rådmannen foreslår å øke eiendomsskatten fra 5,3 til 5,4 promille. Lignende forslag vil det komme mange av i kommunesektoren de neste ukene.

Det er altfor lett å foreslå skatteøkninger når det viser seg at utgiftene blir større enn inntektene. Altfor få, både byråkrater og politikere, foretar nødvendige kutt som gir balanse i økonomien, uten å ty til skatteøkninger. Kommunepolitikere som leser Liberaleren og som mener borgerne bør få beholde mer av egne penger, bør arbeide for å redusere eiendomsskatten i budsjettene som blir vedtatt i kommunene. Selv om dere er i mindretall, er det viktig å fremme forslag om en alternativ økonomisk politikk!

Mest lest

Arrangementer