Ukategorisert

Hvor positiv er Høyres Nils Aage Jegstad?

Som vi skrev om igår har Akershus Venstre plukket opp hansken fra Eidsvoll Venstre, og vil ha fylkeskommunen på banen i spørsmålet om valglokaler på videregående skoler. Spørsmålet Venstre vil ha svar på, er hvor positiv fylkesordfører Nils Aage Jegstad er.

Hensikten med forslaget fra Eidsvoll Venstre, er å øke valgdeltagelsen blant førstegangsvelgerne.

Akershus Venstre stiller følgende spørsmål til fylkesordfører Nils Aage Jegstad fra Høyre:

– Vil fylkesordføreren se positivt på søknader som kommer til Akershus fylkeskommune som eier av de aller fleste videregående skoler i fylket, om å opprette valglokaler for forhåndsstemming på videregående skoler i fylket, for elever som har stemmerett ved stortingsvalget 2013?

Hele interpellasjonsteksten til Akershus Venstre kan du lese her.

Fra arkivet

Arrangementer

  • Mont Pelerin Society - Oslo 2022
    • 04/10/2022 - 08/10/2022
    • Oslo
  • LibertyCon 2022
    • 14/10/2022 - 15/10/2022
    • Miami