Ukategorisert

Vanskelig å velge overskrift på denne artikkelen

Det er vanskelig å velge overskrift på denne artikkelen. Det kunne vært alt fra «Arbeiderpartiet ødelegger mange kommuner» til «Nå har vi svaret på kostbar drift i kommunesektoren».

Mange av Liberalerens artikler har handlet om kommuner som bruker for mye penger, om ineffektiv drift av kommunesektoren. En god del kommunepolitikere bruker for mye penger, noe ROBEK-listen og eiendomsskattallene viser.

Torsdag ble det kjent gjennom NRK, at styret i Vadsø Arbeiderparti har åpnet eksklusjonssak mot Bernt-Aksel Jensen. Årsaken er at Jensen blir beskyldt for å være illojal. I det siste bystyremøtet argumenterte Jensen for sammenslåing av skoler i Vadsø, men han fulgte likevel partilinjen og stemte sammen med partigruppa om å opprettholde skolene.

Styrevedtaket i Vadsø Arbeiderparti, ifølge NRK:
«Dette på grunn av brudd på Arbeiderpartiets vedtekter § 13 Alminnelige bestemmelser punkt 2, 5 og 12. Eksklusjon gjøres i henhold til Arbeiderpartiets vedtekter § 12 Eksklusjon. Bernt-Aksel Jensen suspenderes i henhold til § 12 punkt 1 fra partiet med øyeblikkelig virkning frem til forslaget er behandlet i henhold til vedtektene.»

Bernt-Aksel Jensen bor nå i Vadsø, men har tidligere vært ordfører i Nordkapp. I Nordkapp har det de siste årene, på grunn av kommunens elendige økonomi, vært debatt om skolestrukturen. Skoler har blitt nedlagt og kommuneøkonomien er i 2012 mye bedre enn den var for få år siden.

Arbeiderpartiet er et ekstremt stort parti i mange kommuner. Dersom det er ulovlig i partisammenheng å fronte saker om mer effektiv drift, er det ikke rart mange politikere kjører økonomien i grøfta. Kommuner som bruker for mye penger, må kutte. Skolestrukturen kan være et eksempel på tiltak i en skakkjørt kommuneøkonomi.

Får støtte fra gamle partikamerater
Bernt-Aksel Jensen får betydelig støtte fra Nordkapp Arbeiderparti, altså partilaget han var tilsluttet før han flyttet til Vadsø. Leder Ulf Syversen er krystallklar på Facebook.com:

–Det er trist å registrere at Bernt Aksel Jensen er suspendert «med øyeblikkelig virkning» fra sitt medlemskap i Arbeiderpartiet. Er Vadsø Arbeiderparti redd for at han skal prøve å foreslå enda mere omorganiseringer i skoleverket. Det blir en tung dag å møte medlemmer og velgere i Nordkapp i morgen og forsvare at Arbeiderpartiet har et lovverk der Bernt Aksel kan suspenderes i påvente av eksklusjon, mens Vågåordføreren fortsatt er et oppegående (?) medlem som det partimessig ikke er foreslått noen reaksjoner mot, skrev Syversen på egen Facebook-vegg i går kveld.

Det må være en viss takhøyde i de politiske partiene. Denne saken viser at takhøyden kan være minimal i Arbeiderpartiet. Det er trist, for det er borgerne som blir taperne i form av vanstyrte kommuner.

Mest lest

Arrangementer