Notiser

20% avgiftsøkning i FrP-kommune

Harald Espelund har vært en populær ordfører i vekstkommunen Ullensaker. Spørsmålet er om han klarer å beholde populariteten. I budsjettforslaget for (valgåret) 2013 er det lagt opp til avgiftsøkninger på 10 – 20%.

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Roy Steffensen
9 years ago

Veldig skuffende av Liberaleren å lage til en tabloid overskrift for å fremstille FrP som et avgiftsparti på lokalplan. Dette er dårlig journalistikk. Dette gjelder utelukkende vann og kloakk, og avgiftene på dette skal gå til SELVKOST. I artikkelen står det sågar også: «Selv etter at et nytt vannverk er på plass tyder likevel alt på at Ullensaker vil ha lavere priser for vann og avløp enn nabokommunene.» For meg tyder dette på at Ullensaker fortsatt driver fornuftig, og at de ikke bruker VAR-avgiftene på annet enn VAR-utgifter, slik loven sier. Skuffelsen over denne tabloide vinklingen fra Liberaleren er stor… Read more »

Erlend Wiborg
9 years ago

I tillegg til det Roy kommenterer er det merkelig at Liberaleren ikke vet at rådmannen legger frem sine forslag på selvstendig grunnlag og at budsjettet ikke er behandlet eller vedtatt enda

Jone
Jone
9 years ago

Er liberalens ide her at alt skal være gratis? Ja selv vann og kloakk? Siste plassen jeg ville trodd noen fikk kritikk for å føre økonomisk ansvarlig politikk. Ja jeg skjønner til og med FRP kommuner som finansierer vei prosjekter med bompenger. Det er prioritering. FRP er ikke i regjering og kan ikke sørge for effektiv veibygging nasjonalt. Lokalt, så er de selvsagt for veibygging, men uten ressurser. Så er veien viktig. Er den støttet av befolkningen. Ja så er bompenger en velfungerende løsning der bruker betaler for veien det kjøres på. Bomringer derimot. Som bare høster inn penger på… Read more »

liberaleren
9 years ago

Heftig debatt på Liberaleren efter kort notis om store avgiftsøkninger i FrP-styrt kommune http://t.co/IvJJxX9f

Roy Steffenseb
9 years ago

Du skrev: «Og godt er det. For Liberaleren er det et mål å fokusere på avgifter. Og poenget er ikke at avgiftene skal være så lave som mulig, men at de skal speile de reelle utgiftene ved tjenesten. Både utgiftene til ordinær drift, og til investeringer ved f. eks opprustning av tjenesten etc. Ullensaker er en kommune i vekst. Er det slik at kommunen får store utgifter, og leter efter en måte å kompensere dette på gjennom inntektssiden? Eller er det reelle utgifter til de aktuelle tjenestene?» Alt dette fikk du jo svar på i artikkelen… (Hvis du leste hele)…… Read more »

Pleym
Pleym
9 years ago

Takk for det, Roy 🙂

Vi tar med oss både ros og ris!

Fra arkivet