Notiser

20% avgiftsøkning i FrP-kommune

Harald Espelund har vært en populær ordfører i vekstkommunen Ullensaker. Spørsmålet er om han klarer å beholde populariteten. I budsjettforslaget for (valgåret) 2013 er det lagt opp til avgiftsøkninger på 10 – 20%.

Mest lest

Arrangementer