Ukategorisert

Ekspropriasjon? Mangel på respekt for den private eiendomsretten!

Liberaleren har sammen med andre redaksjoner i Norge fokusert for lite på ekspropriasjon. Vi gjorde det riktig nok i kommunevalgkampen i fjor, i serien «Kandidaten 2011», men en kampanje er for lite mot dette skrekkelige virkemidlet som en del politikere bruker.

Årsaken til at vi nå har en artikkel om ekspropriasjon, er at en slik sak ble behandlet i Stavanger formannskap i dag. Og ja, som i serien «Kandidaten 2011» var det kun FrP som var motstandere av å stjele privat eiendom.

Politikere som snakker varmt om privat eiendomsrett, men som er for ekspropriasjon – er politikere som lyver. Det er umulig å være for den private eiendomsretten og samtidig for ekspropriasjon.

I Stavanger kritiserte Tore B. Kallevig (FrP) administrasjonen. Han mente det var uinteressante opplysninger om at grunneier hele tiden har vært representert ved advokat fordi han bor i USA. Det er også fullstendig irrelevant å påstå at tilknytningen til eiendommen ikke er sterkere enn at den tilhørte tanta, for å omskrive byråkratargumentet til en litt mer folkelig tone. Kallevig mente at saksfremlegget var vinklet slik at det ble lettere å rettferdiggjøre ekspropriasjon.

Høyre er et parti som snakker varmt om den private eiendomsretten med ujevne mellomrom, men partiet fikk kjørt seg – med rette i Stavanger formannskap. Det var Atle Simonsen (FrP) som ønsket svar fra Høyre om sist partiet stemte mot ekspropriasjon i Stavanger. Simonsen fikk aldri svar fra Høyre på spørsmålet.

Dokumenter om saken, hentet fra Stavanger kommunes nettsted:
Saksfremlegg
Foto
Vedlegg

Den private eiendomsretten er selve hjørnesteinen innenfor et sivilisert samfunn. Politikere som gir blaffen i den private eiendomsretten leker med systemet som har skapt velstand, utvikling og fremskritt. Den private eiendomsretten er for viktig til å bli lekt med, og derfor er det viktig å være mot ekspropriasjon.

Mediene i Stavanger-området bør gripe fatt i denne saken. Det politiske flertallet tar privat eiendom!

Mest lest

Arrangementer