Ukategorisert

Pinlig!

Dersom Moss Avis gjengir skjenkedebatten korrekt, er det pinlig.

Politikerne bør ha så lite makt som overhode mulig. Politikerne er vanlige mennesker, på godt og vondt. Det er ikke supermennesker som sitter i formannskap, kommunestyre, bystyre, Stortinget eller regjering. Skjenkedebatten i Moss er et godt eksempel på hvorfor liberalister ønsker så mye frihet for hvert enkelt menneske som overhode mulig.

Alkoholloven, vedtatt av Stortinget, tillater i dag skjenking til klokken 03:00. Alle politikerne bør tilstrebe seg på å følge lovens rammer. En liberal alkoholpolitikk er en god alkoholpolitikk!

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Andreas
Andreas
9 years ago

«Rådmannen peker der på at rusmiddelforskning viser at det er nær sammenheng mellom det samlede alkoholinntaket i befolkningen og omfanget av alkoholrelaterte skader»

Forskning viser vel også at samtlige bilulykker involverer motoriserte kjøretøy…

Tenk det Hedda. Men det bakteppet skjønner jeg ikke at de tillater skjenking i det hele tatt i Moss.

Fra arkivet