Ukategorisert

Eidsvoll Venstre: Nei til eiendomsskatt!

Det er mulig å si nei og heldigvis er det politikere som sier nei til enkle løsninger.

La oss gi dere noen Eidsvoll Venstre-sitat, hentet fra portalen til Venstre.

–Eidsvoll Venstre vil ikke innføre eiendomsskatt i økonomiplanperioden.

–Eidsvoll burde alliere seg med de andre kommunene i Akershus for å få til en endring av dagens overføringssystem fra staten kommunene, fremfor å godta statens premiss om manglende utnyttelse av inntektspotensialet.

–Venstre ønsker ikke at staten skal bruke mer penger, men fordele dem annerledes. Kommunene er det offentlige service- og forvaltningsnivået som er nærmest innbyggerne, og som derfor burde få tilført en større andel av statlige midler.

–Før Eidsvoll kommune påfører borgerne ytterligere skattebyrder bør kommunestyret og innbyggerne være sikker på at ressursutnyttelsen i kommunens drift av tjenester er optimal.

–Venstre vil påpeke at innføring av eiendomsskatt vil med 22 millioner pr år utgjøre 1,74 % av budsjettets inntektsdel i 2013. Beløpet utgjør en så lav andel av inntektene at det bør være mulig å skaffe beløpet tilveie på annen måte.

Kjære damer og herrer; dette er politikk! Skryt til Eidsvoll Venstre!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer