Ukategorisert

Galskap, fullstendig galskap

Dersom Bykle kommune, én av de rike kommunene i Norge – en såkalt kraftkommune, innfører eiendomsskatt, er det galskap!

Kommunale byråkrater utreder eiendomsskatt og tanker om økt skatt for innbyggerne har støtte i formannskapet, ifølge Kommunal Rapport.

Politikerne i Bykle kommune trenger ikke mer penger, men kan med fordel bruke penger mer fornuftig enn det politikerne gjør i dag.

Mest lest

Arrangementer