Ukategorisert

Oslo FrP vil ha færre overdosedødsfall

I sprøyterommet er det i dag kun lov å injisere heroin, men forbudt å røyke det narkotiske stoffet. Det vil Aina Stenersen, nestleder i Oslo FrP, ha en slutt på.

–Vi foreslår i vårt alternative budsjett at det skal bli lagt til rette for at flere rusbrukere røyker rusmiddelet fordi det reduserer faren for overdose. Det bidrar i tillegg til at det blir lettere å komme seg ut av rusproblemene, sier FrPs Aina Stenersen til Liberaleren.

FrP ønsker å legge til rette for at rusmisbrukere skal ha mulighet til å kunne røyke på sprøyterommet til Oslo kommune.

–I andre land har overdosedødsfallene fått en kraftig nedgang etter at heroinavhengige kunne gå over fra å injisere stoffet til å røyke det. Dette gjelder for eksempel Nederland. Norge har lenge ligget på overdosetoppen i Europa, og den utbredte sprøytebruken blir sett på som en av årsakene til dette, forteller Stenersen.

Nå er saken oversendt Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet må ta stilling til om begrensningene i sprøyteromsloven skal fjernes, slik at flere brukergrupper kan få adgang til sprøyterommet.

–Flere og flere partier tar til ordet for dette i Oslo, også Arbeiderpartiet. Nå håper jeg regjeringen lytter til Oslo-politikere og ikke minst sine egne politikere, avslutter Aina Stenersen.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer