Ukategorisert

Politikk til å bli koko av!

Kvalmt av Sandnes Høyre!

I Sandnes Høyres program for inneværende periode står det følgende:
«Høyre er et parti som er glad i å skape verdier, – ikke skatte disse. Derfor vil vi fortsatt jobbe mot innføring av eiendomsskatt i Sandnes».

Les hele programmet til Sandnes Høyre.

Opposisjonen, altså Høyre, Venstre og KrF, har lagt inn 35 millioner kroner i eiendomsskatt på verk og bruk i Sandnes. Posisjonen, altså FrP, AP, SV og SP, sørger for at det som blir omtalt som Høyre-forslaget på Aftenbladet.no, blir nedstemt.

Det er kun FrPs ære at det ikke blir eiendomsskatt i Sandnes. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har som kjent ikke prinsipielle argumenter mot skatten, tvert imot, men avtalen koalisjonen har inngått er klar og tydelig; nei til eiendomsskatt!

Det var kommunevalg i september 2011. Det betyr at Høyres program for inneværende periode hadde verdi i 13 måneder, altså 13 måneder. Skandale! Sånn skapes politikerforakt!

Mest lest

Arrangementer