Ukategorisert

Forenkling av Norge?

Først kommer Statsministerens kontor med pressemelding med statsministerens visjoner for et enklere Norge og effektivisering av offentlig sektor.

Like etterpå legger regjeringen lagt fram et lovforslag til et nytt krav om at store foretak i årsberetningen eller i et annet offentlig tilgjengelig dokument skal rapportere om hvordan de følger opp sitt samfunnsansvar.

–Vi ønsker å legge til rette for at næringslivet gjennom mer åpenhet kan vise at det tar sitt samfunnsansvar på alvor, sier finansminister Sigbjørn Johnsen, ifølge Regjeringen.no.

Dobbeltkommunikasjon!

Lovforslaget innebærer, ifølge pressemelding fra Finansdepartementet, at store foretak etter regnskapsloven skal gi en årlig redegjørelse for hva de gjør for å integrere hensynet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og sosiale forhold, det ytre miljø og bekjempelse av korrupsjon i sine forretningsstrategier, i sin daglige drift og i forholdet til sine interessenter. Foretakene skal minst gi opplysninger om sin samfunnsansvarspolicy, om hvordan den er fulgt opp i året som er gått, samt om forventningene til arbeidet framover. Foretak som ikke har en samfunnsansvarspolicy skal opplyse om det. Det foreslås unntak fra rapporteringskravet for datterselskaper når morselskapet har gitt en redegjørelse for konsernet, som dekker datterselskapet.

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Solvik_liberal
9 years ago

RT @liberaleren: Ny artikkel: Forenkling av Norge? Jaja
http://t.co/xukvKZFG

Andreas
Andreas
9 years ago

Samfunnsansvar? Det høres ut som rødgrønt fjas i denne settingen. Et selskap skal selvfølgelig følge lover og regler, og så vidt jeg vet finnes det lover som regulerer barnearbeid, korrupsjon, miljøsvineri, regnskapsjuks, etc. allerede. Er det ikke da naturlig å anta at firmaer som ikke har blitt mistenkt for noe slikt ennå skal antas å være uskyldige? Skal de måtte bedyre sin uskyld i tillegg? Siden de ikke spesifikt forteller hvordan de unngår å benytte barnearbeid så kan de hende de egentlig bedriver det sånn i skjul? Så fremt et selskap følger lover og regler har det da ikke «samfunnsansvar»… Read more »

Fra arkivet