Ukategorisert

Mer bompenger på Stortinget

Denne gangen er det ikke Fremskrittspartiet som er kritisk, men KrF-leder Knut Arild Hareide.

Bompengefinansiering er et godt prinsipp, noe Liberaleren har skrevet om mange ganger, men systemet krever effektiv innkreving.

KrF-lederen har sendt inn spørsmål til onsdagens spørretime på Stortinget:
«I en rapport fra Riksrevisjonen 11. desember 2012, jf. Dokument 3:5 (2012-2013), kommer det fram at det har vært en betydelig økning av driftskostnadene i bompengeselskapene fra 2005-2011. I 2011 utgjorde driftskostnadene hele 12,5 pst. av inntektene. I 2010 hadde to bompengeselskap langt større kostnader til drift av bommene enn det de fikk inn i bompenger. Hvordan vil statsråden sikre at vi har et system for innkreving av bompenger som bilistene kan ha tillit til, og hvor pengene går til vei og ikke administrasjon?»

Les Ja til bompenger.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer