#, Kommentar

Ja til bompenger

Det er mange, også liberalister, som er motstander av bompenger. Dette er trist fordi det er en rettferdig måte å finansiere veier på.

Det er gledelig at VG kan rapportere at 1 av 2 mener bom er greit. Bompenger betyr at den som kjører på en vei, betaler for denne veien. Det er omtrent som at den som tar med varer gjennom kassa på Rimi, betaler for disse. Helt uproblematisk!

Dessverre er billistlobbyen imot bompenger, Egil Otter i Norges Automobil-Forbund sier følgende:

– Jeg registrerer med forundring at bompenger ser ut til å være alminneliggjort og akseptert, sier han.

– Men det folk glemmer er alle de andre skattene og avgiftene som er knyttet til bruken av bil. Samtidig flyttes grensene for bruk av bompengefinansiering, og det er en utvikling vi på ingen måte applauderer, sier Otter.

Han har selvsagt rett i at det er mange umoralske skatter og avgifter knyttet til bil. Det mest typiske eksempelet er importavgiften. At staten tar inn hundretusen(er) på en ny bil er horribelt.

Liberaleren tror at en av grunnene til at det reageres på bompenger er at disse synes. Dette vil nok endres med automatisk betaling (og er kanskje i ferd med å endres allerede). Staten er ekspert i å skjule hvor mye av folks penger de stjeler, så synlig betaling for tjenester er bra.

Det beste vil nok være privat bygging og finansiering av veier, men dessverre er dette vanskelig grunnet eksisterende infrastrukturer. I mangel på dette er bompenger en god ting. Inntektene i forbindelse med veibygging kan da knyttes direkte til de bilister som kjører på veiene. Dette betyr at bilister merker at veier koster.

Det er imidlertid viktigere at dette gir incentiver til veiutbygging der det er mange «bilkunder». Dersom veien må betales med bompenger, blir det neppe en dyr bru til en liten øy med en pris på 10 millioner pr innbygger. Det ville være en fordel om all veibygging ble knyttet til bompengefinansiering, på den måten ville åpenbart ulønnsomme veiprosjekter bli skrinlagt.

Mest lest

Fra arkivet

Arrangementer