#, Kommentar

Ja til bompenger

Det er mange, også liberalister, som er motstander av bompenger. Dette er trist fordi det er en rettferdig måte å finansiere veier på.

Det er gledelig at VG kan rapportere at 1 av 2 mener bom er greit. Bompenger betyr at den som kjører på en vei, betaler for denne veien. Det er omtrent som at den som tar med varer gjennom kassa på Rimi, betaler for disse. Helt uproblematisk!

Dessverre er billistlobbyen imot bompenger, Egil Otter i Norges Automobil-Forbund sier følgende:

– Jeg registrerer med forundring at bompenger ser ut til å være alminneliggjort og akseptert, sier han.

– Men det folk glemmer er alle de andre skattene og avgiftene som er knyttet til bruken av bil. Samtidig flyttes grensene for bruk av bompengefinansiering, og det er en utvikling vi på ingen måte applauderer, sier Otter.

Han har selvsagt rett i at det er mange umoralske skatter og avgifter knyttet til bil. Det mest typiske eksempelet er importavgiften. At staten tar inn hundretusen(er) på en ny bil er horribelt.

Liberaleren tror at en av grunnene til at det reageres på bompenger er at disse synes. Dette vil nok endres med automatisk betaling (og er kanskje i ferd med å endres allerede). Staten er ekspert i å skjule hvor mye av folks penger de stjeler, så synlig betaling for tjenester er bra.

Det beste vil nok være privat bygging og finansiering av veier, men dessverre er dette vanskelig grunnet eksisterende infrastrukturer. I mangel på dette er bompenger en god ting. Inntektene i forbindelse med veibygging kan da knyttes direkte til de bilister som kjører på veiene. Dette betyr at bilister merker at veier koster.

Det er imidlertid viktigere at dette gir incentiver til veiutbygging der det er mange «bilkunder». Dersom veien må betales med bompenger, blir det neppe en dyr bru til en liten øy med en pris på 10 millioner pr innbygger. Det ville være en fordel om all veibygging ble knyttet til bompengefinansiering, på den måten ville åpenbart ulønnsomme veiprosjekter bli skrinlagt.

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Albert
Albert
18 years ago

Er ikke standpunktet om rent bompengefinansierte veier urealistisk?

Det koster flere tusen kroner pr kvadratmeter vei i Norge. Samtidig er vi bileiere forpliktet til å betale veiskatt, bilavgift og høy moms, skatter og avgifter. I tillegg kommer naturligvis bompengeavgiften.

Hvis norske veier skal bli bompengefinansiert blir det urimelig dyrt for bilistene. Så dyrt at det er urealistisk.

Jeg er tilhenger av at brukerne bør finansiere hva de faktisk benytter, men med norsk samferdselspolitikk og veipriser: er ikke dette bare et ønsket teoretisk prinsipp?

Ove A. Vanebo
18 years ago

Hvert eneste år tar staten inn 40 milliarder kroner i bilrelaterte avgifter. Av disse går kun 10 milliarder tilbake til veier. Så det er allerede «urimelig dyrt for bilistene».

I et liberalistisk samfunn vil samtlige avgifter være fjernet, og bilistene vil ikke på langt nær bli flådd slik som dagens system gjør.

Albert
Albert
18 years ago

Hvordan er det mulig å hevde at bileierne ikke vil bli flådd hvis alle avgifter blir fjernet unntatt bompenger som betaler for veiene? Selv om veirelaterte avgifter ikke blir brukt utelukkende på veier endret jo ikke det prisen på veiene i dette landet. Hvordan kan du hevde at dette blir oppveid av alt alt ordner seg i det liberalistiske samfunn? F.eks. la oss si at vi alle betaler for kun de tjenester vi bruker (helse, kulturtilbud, skole osv.)Det vil ikke bli mindre utgifter for oss som individer selv om vi skulle slippe alle skatter slik det er i dag. Utgiftene… Read more »

Bent Mosfjell
18 years ago

Først til det med at utgiftene vil bli det samme. La oss anta at det innføres et nytt system på restauranter. Du slipper å betale for maten du spiser, i stedet må du betale til en felles pott som deles likt mellom alle de som spiser på restauranten. Vil det bli dyrere enn om alle betaler for seg selv? Selvsagt, og slik drives staten, man betaler inn til en felles pott og der sløses det enormt. Forskjellen i forhold til restauranten er at det serveres suppe i alle. Så til bompenger som i likhet med slikt som parkeringsavgifter sporer mange… Read more »

Alber
Alber
18 years ago

Ikke vanskelig å forstå dine poeng. Hadde vært interessant å få i gang en større debatt om dette.

*(Poenget var ikke ment å gjelde hva som står i bibelen..mer som et metaforisk eksempel på hvor lettvint det må være å bruke de samme argumentene gang på gang- de samme eksemplene og de samme standardsvarene». Der av at man ikke behøver å lure på noe, fordi alle svarene er tilstede uten tvil. Som mange kristne fanatikere, som bare slår opp i bibelen, for da slipper de å tenke.)

Bent Mosfjell
18 years ago

Enig med deg der, det er jo alltid et problem med småartikler og kommentarer, at man alltid må forenkle og ta snarveier.

En større debatt rundt problemstillingen hadde vært interessant. Spørsmål rundt infrastruktur er viktige og vanskelige siden de involverer problematiske spørsmål knyttet til kollektive goder og naturlige monopoler.

Audun Vindøy
Audun Vindøy
18 years ago

Bompenger er en meget ineffektiv og tungvint måte å kreve inn penger på. Utgiftene til å sette opp og bemanne bomstasjoner er svært store, et godt eksempel på dette er bomstasjonen på E16 til hønefoss, der en klarte å gå med underskudd! Jeg har imidlertid ikke noe problem med at bilister må betale så det svir. Bilismen er en av de største forurensningskildene vi har, og at det da koster å kjøre bil kan være med på å begrense bilismen noe, selv om det selvsagt ikke vil gjøre at den forsvinner. Det er heller ikke ønskelig, da det er et… Read more »

Albert
Albert
18 years ago

I et samfunn uten en styrende stat, skatter, avgifter og reguleringer, hvor alle betaler kun for hva de bruker selv. Hva da med: A)Et samfunns infrastruktur? Veier, togskinner osv. kan ikke betales kun av de som bruker det..vi er ikke mange nok mennesker i dette landet til at kun de 40 stk. som skal til Indre Smøla kan finansiere sine togskinner, stasjoner og tog? B)Fortau: hvis kun de som bruker et spesielt fortau skal betale for det, er det jo ikke nok folk i Norge til å faktisk finansiere det på den liberalistiske måten? C) Opera: hvis kun de som… Read more »

Trond Narten Svendsen
Trond Narten Svendsen
18 years ago

Bompenger rammer usosialt, enten det er bomring eller bare en veibom. Dessuten settes det opp veibommer på gamle veistrekninger også for å hindre at bilistene benytter seg av den gamle «gratis» veien. Det er fullstendig feil og si at det er brukeren som betaler for veien. Da måtte det isåfall hvert valgfritt om enn ville kjøre på den nyeveien eller benytte seg av andre. Mange er med på å betale for en vare de ikke får! Bompenger stinker!

John Christer Rusti
John Christer Rusti
9 years ago

Tja, jeg synes bompenger er ganske greit, men som påpekt så er det desverre litt ineffektivt. Jeg synes godt vi kunne fjernet de fleste bilrelaterte avgifter utover en relativt mild kjøp/importavgift som utelukkende brydde seg om co2-utslipp. Så kunne man ha doblet bensinavgiften (minst). Det hadde funket greit og vært relativt lite byråkratisk.

Fra arkivet