Ukategorisert

Om å pynte seg med kvinner

Vi er som nevnt allerede på årets første dag, inne i hundreårsjubileumsåret for kvinnelig stemmerett. Vi vil få høre mange fagre ord om kvinner og deres rettigheter. Mange vil pynte seg med kvinner akkurat iår. Spørsmålet er: Hva gjør de ordrike for noe, rent konkret?

Liberaleren er en nettavis som kommenterer saker i nyhetene, og forsøksvis gjør dette med et liberalistisk og verdiliberalt utgangspunkt. I noen tilfeller er vi også aktivister, ikke bare ved å omtale saker og fenomener vi ønsker søkelys på – og i noen tilfeller å støtte. Vi deltar også i aksjoner, eller starter noen selv. Eksempler på det siste er våre epostkampanjer mot datalagringsdirektivet, og mot skattefradrag for fagforeningskontingent, mot at Trond Ali Linstad skulle få Kongens fortjenestemedalje, og mot subsidiering av pelsdyrhold. Liberalerens redaktør skriver om frihetsaktivister som deltar på Oslo Freedom Forum, og går stort sett i eller omtaler den årvisse Marihuanamarsjen. For å nevne noe.

Som nevnt innledningsvis gir hundreårsjubileet for innføring av almen stemmerett i 2013, ved at kvinner også fikk stemmerett, mulighet for mange til å uttrykke støtte til kvinners kamp for bedre kår i stort og smått, både innenlands og utenlands. Liberaleren kommer sikkert også til å skrive om slike saker, litteratur og arrangementer (og personer) i 2013.

Men: Vi løfter ikke frem slike saker og problemstillinger kun i jubileumsåret. Vi omtaler slike saker jevnlig. For å understreke dette – og for å spore til debatt – gjengir vi en samling artikler om temaer som ganske sikkert vil bli tatt opp i 2013:

Liberaleren anmeldte Somaly Mams selvbiografiske bok om sexindustrien i Kambodsja. Vi mente at tildelingen av Nobels fredspris til tre sterke kvinner fra Yemen og Liberia i 2011 ville være et viktig bidrag til søkelys på kvinners situasjon i den 3.verden. På Kvinnedagen 08.mars 2011 skrev vi forslag til et individualistisk manifest for likestilling. I artikkelen «Voldtekt – kvinners egen skyld?» kommenterte vi Amnesty Internationals undersøkelse om holdninger til voldtekt. Vi omtalte og deltok i bloggtoget til støtte for Kadra Yusuf. Spørsmålet om mennesker er villig til å begå forbrydelser om de ikke blir straffet er viktig, og aktualisert når man ser hvor få voldtekter som anmeldes og hvor få anmeldelser som ender opp med domfellelse. I forbindelse med kvinnedagen i 2006 erklærte jeg meg som liberalist – og feminist.

Dette er bare et knippe artikler som viser at Liberaleren er opptatt av spørsmål som har med alle menneskers rettigheter å gjøre, uavhengig av kjønn, rase, alder, seksuell legning, tro etc.

Vi håper naturligvis at jubileumsåret 2013 kan bidra til at de temaene vi har vist at vi er opptatt av kommer på dagsordenen mer enn ellers, men Liberaleren kommer både i 2013 og videre fremover til å skrive om disse temaene uansett. Slik vi også har gjort tidligere.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer