Ukategorisert

Kan frigjøre 15 milliarder

Dersom alle kommuner hadde vært drevet like effektivt som de beste kommunene gjør kunne man frigjort 15 milliarder kroner, ifølge nye kommuneanalyser fra NHO Service.

NHO Service har analysert 200 enkeltkommuner. Analysene har studert fire områder: sykehjem, hjemmesykepleie og praktisk bistand, renhold og drift av kommunale formålsbygg. Samlet har kommunene et effektiviseringspotensiale på 18 prosent, eller 15,2 milliarder kroner på de fire omtalte områdene.

NHO Service har sett på tallene til de 200 største kommunene. Det er en viss tendens til at de største kan spare litt mindre per innbygger, men det er også store individuelle forskjeller.

(nho.no)

Mest lest

Arrangementer