Ukategorisert

Karmøy FrP bør lære av Mazyar Keshvari

Ekspropriasjon skaper splittelse i Karmøy FrP, i en sak partiet burde frontet som en god liberalistisk sak – en sak der liberalister skal forsvare den private eiendomsretten.

FrP får bred dekning i Haugesunds Avis for det som blir omtalt som ekspropriasjonssaken knyttet til Fjord Motorpark. Det er dessverre uenigheter i Karmøy FrP.

Det har opp igjennom årene vært mange helt klare uttalelser fra fremskrittspartipolitikere når det gjelder ekspropriasjon og det er viktig at noen politikere forsvarer den private eiendomsretten. Mazyar Keshvari er én av dem, i alle fall på papiret.

I et intervju Liberaleren gjorde med han i 2011, var han klinkende klar.

–Nei, nei til ekspropriasjon. I særtilfeller må man kunne ta en diskusjon, men i utgangspunktet er svaret veldig nei på dette. Den private eiendomsretten er selve hjørnesteinen innenfor både liberalistisk ideologi, og innenfor et samfunn som skal kunne kalles sivilisert. Uten respekt for den private eiendomsretten er det ikke grunnlag for respekt for det enkelte individ og jeg vil slå armene mine omkring begge deler, sa Mazyar Keshvari til Liberaleren.

Det er sånne svar FrPere bør komme med i ekspropriasjonssaker. Uten privat eiendomsrett vil samfunnet ramle sammen som et råttent pepperkakehus.

Mest lest

Arrangementer