Ukategorisert

Mer demokrati?

«Mer demokrati» er kun moteord. I politikkens verden er disse to ordene uten innhold. Se til Oslo!

Det blir folkeavstemning om OL-saken i Oslo, men det politiske flertallet sørger av praktiske grunner for at det er stortingsvalgmanntallet som danner grunnlaget for folkets røst. Det betyr at mange Oslo-borgere ikke får stemme ja eller nei til Oslo-OL i folkeavstemningen.

Ved kommunevalg kan personer som har bodd i Norge i tre år delta. Det samme gjelder for nordiske statsborgere som har registrert adresse før 30. juni i valgåret. Ved stortingsvalg blir alle disse borgerne utelukket. I OL-avstemningen har det politiske flertallet valgt å ekskludere mange gjennom å benytte stortingsvalgmanntallet. «Mer demokrati»? Jau, jau!

Men; la oss håpe de som får stemme sier klart og tydelig nei til et skattefinansiert OL!

3 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Edina Ringdal
Edina Ringdal
9 years ago

Hei Bjørn! Arbeiderpartiet stemte mot hele folkeavstemingen blant annet på grunn av at det ikke lot seg gjøre å gjennomføre den på en skikkelig måte, altså ved å legge kommunevalgmanntallet til grunn. Vi hører derfor ikke til i det flertallet du snakker om, det er det Venstre, Høyre, KrF og FrP som gjør.

Karl Arthur Giverholt
Karl Arthur Giverholt
9 years ago

Denne saken er dessverre helt galt fremstilt. Edina Ringdals kommentar ovenfor påpeker en av feilene, i tillegg er det grunn til å nevne at Mazyar Keshwari ikke sammenligner folkeavstemningen med Saddam Husseins regime, men uttrykker avsky over at en av Aps representanter brukte denne sammenligningen i bystyrets debatt. Grunnen til at flertallet vedtok å bruke stortingsmanntallet, er at det ikke praktisk gjennomførbart å avholde to valg med forskjellig manntall på samme dag. Administrasjonen foreslo på et tidspunkt at dersom man ville bruke kommunemanntallet, kunne folkeavsteminingen avholdes i april 2014. Ettersom bystyret må vedta om de ønsker at Oslo skal søke… Read more »

Fra arkivet