Ukategorisert

Stenersen: – La homofile få gi blod

Aina Stenersen har sendt inn en god resolusjon til årsmøtet i Oslo FrP som går av stabelen på lørdag.

Hele forslaget som har overskriften «La homofile få gi blod»:
«Oslo FrP ser at Norge i dag har problemer med å skaffe nok blod til å dekke det voksende behovet Blodbanken opplever.
Helsedirektoratets retningslinjer for hvem som kan være blodgiver er i dag strenge. Dette mener Oslo FrP er avgjørende for mange mennesker. Samtidig er det feil at en gruppe skal utestenges fra å være blodgiver, slik det i dag er bestemt at homofile ikke kan bli blodgivere.
Dette begrunner Helsedirektoratet med at dette er en gruppe som i større grad er utsatt for sykdommer knyttet til samleie. Dersom Helsedirektoratet viderefører sine strenge retningslinjer for blodgivere, ser Oslo FrP ingen grunn til at ikke homofile skal få være blodgivere.
Oslo FrP ønsker derfor at homofile på lik linje med alle andre godkjente givere, skal få muligheten til å gi blod.»

Aina Stenersen er nestleder i Oslo FrP.

I Liberalerens arkiv er det publisert flere saker med samme standpunkt som Stenersen ønsker at Oslo FrP skal innta på lørdag. Første artikkel om temaet ble publisert i 2003. La oss håpe at årene og Stenersen har veiledet FrP i riktig retning.

La menn som liker menn være like mye verdt menn som liker kvinner! Hvert menneske er unikt, uansett legning!

18 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Solvik_liberal
9 years ago

RT @liberaleren: Ny artikkel: Stenersen: – La homofile få gi blod : http://t.co/bUsaR7MB

Anonym
Anonym
9 years ago

Folk som har brukt «narkotika» burde også få gi blod. Hvis du sier du har røykt en joint eller tatt en stripe for ti år siden er det kontant nei slik det er i dag.

teipsko
9 years ago

RT @liberaleren: Ny artikkel: Stenersen: – La homofile få gi blod : http://t.co/bUsaR7MB

AinaStenersen
9 years ago

RT @liberaleren: Ny artikkel: Stenersen: – La homofile få gi blod : http://t.co/bUsaR7MB

Karine
Karine
9 years ago

Meget fint forslag. Håper det går igjennom

Herman
Herman
9 years ago

Hvem tar ansvar når de første uskyldige pasientene blir smittet av Hiv og Aids? Alle vet at homofile mye oftere er smittebærere, da de ikke eier seksualmoral.

Homofile begår også 10 ganger flere pedofile overgrep enn heterofile.

Norge bør gjøre som Russland og forby all homofil propaganda.

Olsen
Olsen
9 years ago

Det er ikke riktig at homofile som gruppe ikke får gi blod. Bestemmelsen gjelder menn som har hatt seksuell kontakt med andre menn. Den knytter seg altså til bestemte handlinger, ikke bestemte følelser eller identiteter. Alt blod testes. Imidlertid vil tekniske eller menneskelige feil kunne forekomme, riktignok sjelden, men en slik feil kan få fatale konsekvenser for et eller flere mennesker. For å forebygge at enkeltfeil skal føre til skade, lønner deg seg å på en kostandseffektiv måte redusere sjansen for at smittet blod kommer inn i systemet. Denne «silingen» av blodgivere utgjør en sikkerhetsbarriere i tillegg til sikkerhetsbarrieren som… Read more »

Andy
Andy
9 years ago

Jeg forstår at noen kan oppfatte forbudet som stigmatisering av homofile, og jeg forstår at det er behov for flere blodgivere – noe som muligens delvis kan avhjelpes ved å lette på regelverket.

Men jeg forstår også veldig godt at man må ha strenge regler for å hindre unødvendig spredning av sykdommer!

Og jeg kan ikke med min beste vilje forstå at forbudet «rammer» noen. Det er virkelig ingen menneskerett (ugh – begynner å bli sykt (…) lei av det ordet) å få lov til å la sitt blod sirkulere i andres kropper!

Andy
Andy
9 years ago

Eller for å si det på en annen måte: OM reglene skal endres, så må det være på strikt medisinfaglig grunnlag. Det er IKKE en politisk sak. Tvert imot: Dette er en av de mange saker som politikere helt åpenbart skal holde seg unna!

Olsen
Olsen
9 years ago

Bjørn Magne Solvik:

Beslutningen er individuell, basert på de opplysninger individet gir i et spørreskjema. Som jeg tidligere har understreket: Homofile som gruppe er ikke nektet.
Skjemaet spør overhodet ikke om legning.

Olsen
Olsen
9 years ago

Bjørn Magne Solvik: Selvfølgelig trenger det ikke være risikoadferd. Nå skal du gi deg selv to minutter til å tenke over hvordan det vil arte seg dersom blodbanken begynner å stille meget mer nærgående spørsmål som er ment å avdekke risikoadferd, for så, i neste omgang, avvise givere med begrunnelsen at blodbanken har identifisert vedkommende som utøver av risikoadferd. Er det en ønsket situasjon? En blodbank som etterforsker og dømmer/stempler individer? Hva slags ressursbruk er du villig til å akseptere for å få en slik ordning? Vil en slik ordning gi bedre sikkerhet for alle homofile, bifile eller heterofile pasienter… Read more »

norskgoy
9 years ago

Dette er ren statistikk. Blod testes, men dette er tester som innehar vindusperioder før de kan detektere antistoffer. For hiv er denne noen par uker før sannsynligheten nærmer seg godkjent. For HepB er den måneder. Homofile får gratis HepB vaksine som ingen andre befolkningsgrupper får i dette landet.

Og grunnen? Vel, forekomsten er så mye høyere enn gruppens størrelse skulle tilsi. Blodbanken vet ikke om man er munk eller rundbrenner. Homo, eller hetro. De vet at folk juger, forskjønner osv. Derfor må man utelukke en haug med grupper om en ønsker en statistisk beskyttelse av mottakerene av blodet.

Kim
Kim
9 years ago

Etter min mening vil en heterofil eller homofil mann som kun har hatt én partner gjennom livet være bedre egnet til å gi blod enn en heterofil eller homofil mann som har hatt 30 partnere. Det er jo ikke slik at homofile virkelig brenner for at vårt blod skal strømme gjennom andres årer. Det er ikke slik at vi som gruppe vil lyge om vår seksuelle historie bare for å få lov til å gi blod. Det handler om å få lov til å bidra. Det er mangel på blod, og jeg/vi ønsker å bli vurdert (!) på lik linje… Read more »

Olsen
Olsen
9 years ago

Kjære Kim Dessverre er menn som har sex med menn (msm) en klart identifiserbar befolkningsgruppe som er særlig sårbar for epidemier av seksuelt overførbare sykdommer. Dette er ikke msm sin feil i den forstand, for det er spesielle strukturelle omstendigheter som gjør msm særlig sårbare: Den første er at msm utgjør en liten andel av befolkningen; de beste undersøkelsene kan tyde på at det er snakk om kanskje 2% av den mannlige befolkning totalt. Fordi utvalget av partnere er så begrenset (sammenlignet med de øvrige 98%) vil seksuelt overførbare epidemier spre seg mye raskere. Dette gjør at msm er spesielt… Read more »

Kim
Kim
9 years ago

Olsen: Takker for fornuftig svar =)

Det du viser til er et av argumentene jeg har all mulig respekt for. Det viktigste er uansett den som mottar blodet sin sikkerhet.

Synes bare det er dumt med utestengelse på livstid, mangelen på blod tatt i betraktning. Det fører jo til at selv menn som er gift med menn, og får sjekket sitt blod til å være rent, faller inn i kategorien msm AKA risikoatferd.

Olsen
Olsen
9 years ago

Det er ikke bare sikkerhetsargumentet jeg fremmer, selv om det altså er et argument som i seg selv uansett må være avgjørende. Men det er altså andre grunner til at en slik grovsiling er mer hensiktsmessig enn en mer individuelt basert siling: Man må i så fall ha flere, og langt mer inngående spørsmål som vil igjen vil kreve mer seksuelt kartleggende og derav personsensitive opplysninger som svar. Det vil også øke byråkratiet, det vil kreve flere runder med testing enn i dag, og således øke kostnadene, og episoder av «opplevd krenkelse ved utsiling» vil sikkert øke, både i antall… Read more »

Fra arkivet