Ukategorisert

Tanker om et 08.marstog – og parolestrategi for neste år

2013 ble året jeg gikk i 08.marstog for første gang. Det var en selsom opplevelse. Jeg fikk ved selvsyn se at NKP fortsatt eksisterer, og at Tjen Folket holder på med mer enn SOS Rasisme. Jeg kom på noen tanker om en parolestrategi for neste års tog, om Unge Høyre, FpU og Unge Venstre er interessert.

Jeg gikk i 01.maitog i 1988 (eller 1989), og kampsaken dengang var arbeidernes rett til å forhandle om prisen på egen lønn. Stortinget hadde vedtatt Lønnsloven, som gjorde dette forbudt. Med støtte av ikke bare Høyre og NHO, men også Ap og LO. Rimelig absurd. Og så har jeg gått i Marihuanamarsjen noen ganger. Men den politiske strategien til NORMAL og opplegget rundt har vært så håpløs at det har jeg droppet.

Men så var det 08.marstoget, da. Det var et innfall. Jeg hadde naturligvis fulgt med på bråket rundt de såkalte parolemøtene i Bergen, Stavanger og Oslo. Både Ny Tid og fylkessekretæren i Akershus Venstre har beskrevet hvordan møtet i Oslo forløp. Menn hadde ikke stemmerett. Omtrent som Det Norske Selskab, som har blitt utskjelt høyt og lavt i media i det siste. Men på parolemøter er det naturligvis OK å nekte det ene kjønn stemmerett. For det er jo de riktige organisasjonene som har makten (de på venstresiden). Det er jo disse som har fått definisjonsmonopol på hva som er riktige virkemidler for å få likestilling mellom kjønnene, og hva som er definisjonen på kvinnekamp.

Sammen med Aina Stenersen og andre som gikk under parolen

Jeg fikk en invitasjon til å delta i 08.marstoget. Fordi en «frøken X» skulle gå under parolen «my body – my business». En helt uproblematisk parole for min del. Uansett hva slags arbeid man gjør, er eiendomsretten til egen kropp, egen kompetanse, og fysiske evner grunnleggende for ethvert menneske. Det går dermed en linje fra det 01.maitoget jeg en gang gikk i, og til årets 08.marstog. Man bestemmer selv hva man vil jobbe med, og man må få ha rett til å forhandle om prisen på egen arbeidskraft. Dette burde være grunnleggende for både fagbevegelsen og kvinnebevegelsen. For sistnevnte har jo retten til å bestemme over egen kropp vært selve utgangspunktet for kampen for selvbestemt abort. Men dette gjelder naturligvis ikke for prostituerte. Det tar nemlig ikke beslutningene sine selv, ifølge kvinnebevegelsen. Men det ble denne parolen jeg gikk under. Både fordi det er et godt liberalistisk standpunkt (jeg skulle gjerne sett at parolen var «my body – my choise»), og fordi det er et poeng at den såkalte Sexkjøpsloven ikke virker. Forbud virker ikke på noe man ønsker å gjøre noe med. Det skyver bare ting under jorden. Slik at de ikke synes. Så da gikk jeg under den parolen. I godt selskap.

LOs nestleder redd for Unge Høyre
Det var nesten ikke til å tro der vi stod og hutret på Youngstorvet. LOs nestleder Gerd Kristiansen avbrøt sin ferdigskrevne tale fordi hun fikk øye på noen Unge Høyre-aktivister med parolen «Kvotering = diskriminering». Hun kalte dem historieløse og ba dem gå hjem og lese historien sin. Så redd var LOs nestleder for en håndfull UH-aktivister at hun måtte snakke direkte til dem. Det var patetisk, rett og slett.

Modige Unge Høyre-folk skremte LOs nestleder

Toget sammensetning – og hvordan det kunne vært
Her var NKP, Rødt, Tjen Folket, blitzere, SV og en stor kontingent fra Ap. Spesielt mange var det ikke. Også Norsk Sykepleierforbund deltok. Om de deltok for sekstimersdagen, eller for heltid fremfor deltid er jeg litt usikker på. Er det sistnevnte sak, demonstrerer de mot den rødgrønne regjeringen. Og det er jo helt OK. Isåfall burde LOs nestleder hatt noen kraftige utfall mot Jens Stoltenberg og co i sin tale. Men jeg hørte ikke noe slikt. Her burde jo også politiets fagforening vært, og demonstrert for flere politifolk i kampen mot voldtekt. Og man kunne demonstrert for å gi krisesentrene en mer stabil økonomi. Men det ville igjen vært å demonstrere mot den rødgrønne regjeringen. Og da måtte man kanskje klart seg uten den store grupperingen Ap-folk. Og da ville det snanelig ikke vært mange igjen.

Å utfordre den ekstreme venstresiden
er nyttig. Når formålet er bra. Altfor lenge har de fått definere hva som er god likestillingspolitikk. At det nettopp er (den ekstreme) venstresiden som har fått dominere 08.marsarrangementer viser årets hovedparoler i Oslo:

Støtt kampen mot vold, voldtekt og menneskehandel.
-Stopp pornokulturen!
-Prostitusjon er vold, bedre hjelpetiltak –håndhev sexkjøpsloven.
-Ja til et inkluderende arbeidsmarked – nei til etnisk kjønnsdikriminering.
-Lovfest rett til heltid, ja til 6 timers dag.
-Trygge aborter til alle jordens kvinner.
-Nei til salg av kropp – nei til surrogati.
-Selvstendig status for familiegjenforente – Fjern treårsregelen!
-Merk retusjert reklame.
-Kvinners rettigheter kom ikke uten kamp – mer STØTTE til kvinneorganisasjoner.

Flere av parolene kunne jeg gått under; Støtt kampen mot vold, voldtekt og menneskehandel, Ja til et inkluderende arbeidsmarked – nei til etnisk kjønnsdikriminering, og Trygge aborter til alle jordens kvinner.

Jeg skal ikke føre noen lang argumentasjonsrekke mot parolene jeg er uenig i. Men de som er for sekstimersdagen – er de også for at man skal få lønn for tiden man jobber. Eller skal man få to timers ekstra lønn? Ønsker man sekstimersdag er vel ikke deltidsarbeid noe problem?

Parolestrategi for neste års 08.marstog
Jeg synes det er synd at ikke flere gjorde som Frøken X og Unge Høyre; møtte opp med egne paroler. Det var nemlig ingen forsøk på å nekte noen å gå i toget med egne paroler. Om ikke annet burde Unge Høyre og FpU mobilisert for å få med flere under de (alternative) parolene man hadde stilt opp med. Likevel mener jeg at man foran neste års 08.marstog bør stille opp med paroler som viser den internasjonale solidariteten. F.eks «nei til kjønnslemlestelse» og «nei til tvangsekteskap». Jeg tror at dette er tverrpolitiske paroler som flere kan (og bør!) gå under i et 08.marstog. Da vil ikke paroler bli oppfattet som ren provokasjon (som årets to paroler unektelig gjorde). Man kan også ha paroler om at arbeidsinnvandring = solidaritet, om å vise solidaritet med kvinner i Saudi-Arabia (f.eks med en parole «kvinner kan kjøre bil – i alle land). Kvinners helse er særlig utsatt i forbindelse med svangerskap og fødsel. Spesielt i den 3.verden. Paroler om at uhjelp bør gå til helsetiltak for gravide og fødende bør også kunne oppfattes som tverrpolitiske paroler.

Hvis venstresidens organisasjoner fortsetter å gå i paroler folk flest oppfatter som sekteriske, uaktuelle eller utdaterte, vil høyresidens partier og organisasjoner bidra til å fornye både kvinnedagen og kvinnekampen. Da må også venstresiden fornye sine paroler, eller risikere å tape hele kampen om hvilket innhold kvinnedagen skal ha.

Uansett – å engasjere seg i kampen for å stoppe vold mot kvinner bør alle kunne gjøre:

Den røde knappen er symbolet til «Stopp vold mot kvinner»

Hvis jeg skulle holdt appell 08.mars ville den sett slik ut.

13 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Beate
9 years ago

«Det er jo disse som har fått definisjonsmonopol på hva som er riktige virkemidler for å få likestilling mellom kjønnene, og hva som er definisjonen på kvinnekamp»

Ut i fra det du skriver over så sitter jeg vel ikke igjen med at det er venstresiden som har «definisjonsmonopol» av annen grunn enn at det er de som møter opp? Det høres litt ut som sofavelgerne som er sur på hvilke politikere som blir valgt.

Pleym
Pleym
9 years ago

Da tror jeg du har misforstått meg litt. Jeg synes det er bra at Unge Høyre, Unge Venstre og FpU både i Stavanger, Bergen og Oslo møtte opp på parolemøtene og foreslo alternative paroler. Og aktive ungdomspolitikere kan neppe karakteriseres som sofavelgere.. Man kan sikkert kritisere høyresiden for ikke tidligere å ha tatt opp kampen om hvilke virkemidler som er de rette i likestillingskampen. FrP er jo med sin motstand mot kvotering, likestillingslov etc blitt beskyldt for å være mot likestilling. Men det er de neppe. Når FrP fronter kampen mot kjønnslemlestelse og tvangsekteskap er det prisverdig. Men har venstresiden… Read more »

Beate
9 years ago

Ja, jeg synes også det er bra de nå møter opp. Men det jeg ikke er med på er at andre enn Frp skal følge opp de sakene Frp brenner mest for. Det er faktisk Frp sitt ansvar og bare deres. Det er ikke andres ansvar å «følge opp». Det er Frp sitt.

«Monopolet» kommer så langt jeg kan skjønne av at de som møter opp og tar jobben får sine saker opp. Det er nesten sånn det må være.

Pleym
Pleym
9 years ago

Helt enig i at » de som møter opp og tar jobben får sine saker opp.» Og derfor burde man møtt opp tidligere år. Istedenfor å få et garantert oppslag om at kvinnedagen er overflødig. Spesielt burde man møtt opp da FrP begynte å engasjere seg mot tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Da ville man utfordret den tradisjonelle kvinnebevegelsen på nye kampsaker. Og der er her jeg ikke følger deg, når du skriver «det jeg ikke er med på er at andre enn Frp skal følge opp de sakene Frp brenner mest for.» For det er vel ikke bare FrP som er… Read more »

Beate
9 years ago

Først, jeg ikke er venstreside selv og kan snakke på vegne av disse.. Men fra utsiden ser det ut til for meg som om venstresidens feminister, de jeg kjenner, de jeg leser hva skriver og de diskusjonene jeg har overhørt har vært mer opptatt av dette enn folk flest. Ikke minst i konkret arbeid gjennom krisesentrene, røde kors, sammarbeid med invandrerorganisasjoner mm. For meg personlig, som ikke er på venstresiden, omfatter enhver parole om vold også tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Like mye som det omfatter overgrep, voldtekt, trafficking, partnerdrap og alt av vold som rammer kvinner. Om jeg skulle gått i… Read more »

Pleym
Pleym
9 years ago

Jeg har skrevet om årets paroler, og kunne godt under flere av dem. Men kun å koble vold til porno, prostitusjon og trafficking blir for meg for ensidig. Vold foregår i hjemmene. Tvangsekteskap og kjønnslemlestelse foregår ikke i de fleste familier. 8.marstoget slik det nå fremstår har en for ensidig koblir mellom vold, porno og prostitusjon. Hva med voldtekt (herunder daterape), vold i hjemmene, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse? Man kan ikke skjule dette i en generell parole mot vold. Hvordan skal de som frykter tvangsekteskap oppfatte at det er dem det handler om, når parolene ellers handler om porno, prostitusjon –… Read more »

Beate
9 years ago

«Hvordan skal de som frykter tvangsekteskap oppfatte at det er dem det handler om, når parolene ellers handler om porno, prostitusjon – og retusjert reklame?»

Innvandrerkvinner i Norge er fint i stand til å snakke for seg selv, på egne vegne, ta opp de sakene de selv er mest opptatt av. Vi har hatt kvinneorganisasjoner for innvandrerkvinner i Norge siden slutten av 70-tallet, som også har bidratt med egen paroler.

Pleym
Pleym
9 years ago

Bra, det. Men jeg så ingen paroler mot hverken tvangsekteskap eller kjønnslemlestelse. Bør nevnes eksplisitt.

Beate
9 years ago

Også om det ikke er dette som oppleves som det viktigste av de gruppene man snakker på vegne av? Det er her jeg stusser, og det er her jeg ikke helt følger de som vil ha denne typen paroler – har man ikke tiltro til at disse gruppene selv velger de sakene som er viktigst for dem selv? For meg blir det en form for umyndliggøring, og ikke minst en måte å lukke øynene for de tingene man selv er delskyldig i. For det disse gruppene har vært opptatt av er f.eks egen rett til oppholdstilatelse, slik at man kan… Read more »

Pleym
Pleym
9 years ago

Jo, den parolen du nevner om selvstendig «opptjeningsrett» for opphold er bra. Du skriver: «For meg blir det en form for umyndliggøring, og ikke minst en måte å lukke øynene for de tingene man selv er delskyldig i.» Jeg kan ikke se at storsamfunnet er delskyldig i tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.. Det man kan være ansvarlig for, er å lukke øynene for at det forekommer – og ikke gjøre nok for å hindre at det skjer, og straffe de ansvarlige når det skjer. Men fortielsen og fornektelsen når det gjelder kjønnslemlestelse og tvangsekteskap hos dem det gjelder kan ikke frata andre… Read more »

Beate
9 years ago

«Jeg kan ikke se at storsamfunnet er delskyldig i tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.. Det man kan være ansvarlig for, er å lukke øynene for at det forekommer – og ikke gjøre nok for å hindre at det skjer, og straffe de ansvarlige når det skjer. » Nettopp. Og jeg innbiller meg at det er derfor så mange vil ta tak i nettopp dette – fordi det ligger utenfor det en selv er med på å være skyldig i. At det handler om å peke på feil «hos andre» enn seg selv. Og det er da hverken fortielse eller fornektelse når det… Read more »

trackback
8 years ago

[…] ? ??????? ?? ?????? ?????????, ???????? liberaleren.no Per Aage Pleym […]

trackback
8 years ago

[…] Regjeringen burde legge reservasjonsretten for leger bort, og konsentrere seg om viktigere temaer. Ifjor gikk jeg i tog på Kvinnedagen for første gang. Under parolen «my body – my business». Den var ikke helt god. Det burde vært […]

Fra arkivet