Ukategorisert

Ber om mer åpenhet og innsyn

I 2013 bør det være helt naturlig med direktesendinger fra politiske møter. Dessverre er det noen kommuner som ikke henger med i tiden.

Eidsvoll Venstre og Eidsvoll Høyre har fremmet en felles interpellasjon til kommunestyremøtet som blir avholdt i neste uke. I interpellasjonen spør Peter Tornquist (H) og Knut Bakkehaug (V), om ordføreren vil ta initiativ til direktesending/streaming fra møter i folkevalgte organer i Eidsvoll? De nevner både kommunens nettsted og samarbeid med eksterne aktører som mulige alternativer for kommunen.

Venstre har tatt opp samme tema tidligere. Da ble resultatet én overføring av et møte i kommunestyret. Nå går Venstre og Høyre lenger, og ber om såkalt live-streaming på nett av møter i Eidsvolls folkevalgte organer.

Venstre og Høyre mener, ifølge nettstedet til Eidsvoll Venstre, at åpenhet skal prege politikken både lokalt og nasjonalt. For å øke innbyggernes interesse for og engasjement i hvordan kommunen styres, bør lyd og bilde fra møter i kommunens folkevalgte organer gjøres tilgjengelig i sanntid gjennom såkalt live-streaming. Teknologien er lett tilgjengelig, og brukes jevnlig av Stortinget og av et voksende antall kommuner.

Ordføreren bør imøtekomme interpellasjonen ved å sette saken på sakskartet så fort som mulig. Ved å bruke minimalt med skattefinansierte penger er det mulig å finne løsninger for å overføre politiske møter. Mange kommuner har overføringer, selv om det stort sett er by- og kommunestyremøter som blir prioritert av lokalpolitikere i store deler av landet.

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • Singapore – Fra fattig sump, til et rikt industrilandSingapore – Fra fattig sump, til et rikt industriland
    Singapore har gått fra fattig til rikt på en drøy generasjon. Hva kan vi lære av dem?
  • Et korrumpert monopolEt korrumpert monopol
    Norsk Tipping har skaffet seg et monopol på gambling i Norge gjennom "bestikkelser" av idrett og kultur.
  • Keynes versus keynesianerneKeynes versus keynesianerne
    John Maynard Keynes var en økonom for depresjoner. Hans politiske forslag på 1930-tallet var ment for ekstreme forhold, og ikke som en medisin for enhver økonomiske forkjølelse, slik hans etterfølgere later til å tro.