Ukategorisert

Når skal vi si stopp?

For hver person som er ansatt i offentlig sektor, blir betydelig med skattefinansierte penger bundet opp i lønn og sosiale utgifter.

Offentlig sektor har mange ansatte. I dag lanserte Statistisk sentralbyrå foreløpige tall for kommuner og fylkeskommuner; tallene skremmer og SSB har publisert en tabell på eget nettsted.

Så lenge kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for en rekke tjenester og ordninger, vil det være mange sysselsatte og avtalte årsverk i denne forvaltningen. Det må like være en grense for hvor stor kommunal sektor kan bli, og vi bør nærme oss grensen. Tiden er inne for en storstilt effektivisering i kommunene og fylkeskommunene. Dersom effektivisering uteblir kommer utgiftene til å overstige vår evne til å betale regningen. Det er ingen advarsel, men en realitet!

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer