Ukategorisert

Når skal vi si stopp?

For hver person som er ansatt i offentlig sektor, blir betydelig med skattefinansierte penger bundet opp i lønn og sosiale utgifter.

Offentlig sektor har mange ansatte. I dag lanserte Statistisk sentralbyrå foreløpige tall for kommuner og fylkeskommuner; tallene skremmer og SSB har publisert en tabell på eget nettsted.

Så lenge kommuner og fylkeskommuner har ansvaret for en rekke tjenester og ordninger, vil det være mange sysselsatte og avtalte årsverk i denne forvaltningen. Det må like være en grense for hvor stor kommunal sektor kan bli, og vi bør nærme oss grensen. Tiden er inne for en storstilt effektivisering i kommunene og fylkeskommunene. Dersom effektivisering uteblir kommer utgiftene til å overstige vår evne til å betale regningen. Det er ingen advarsel, men en realitet!

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Konrad
9 years ago

Her blander du som vanlig sammen to ulike spørsmål: 1) Hvor effektiv er offentlig sektor?
2) Hvor stor bør offentlig sektor være?

Delvise svar:
1) Oppgavene kan bli mer effektivt utført av private, men ikke nødvendigvis.
2) Oppgavene blir ikke borte om de blir utført av private. Veien må brøytes hver gang det snør enten dette utføres av privat eller offentlig ansatte.

Fra arkivet