Ukategorisert

Har du lignende historier?

Vet du om kommuner eller staten som tar vare på gamle og unødvendige ting som koster skattefinansierte penger? Ja, vi tenker ikke på museum, bibliotek eller andre kjente instanser.

Årsaken til spørsmålet er en debatt i Sandnes som Aftenbladet refererer. I debatten kommer det frem at kommunen eier veteranbiler, og at politikerne bruker penger på å ta vare på biler som bør være langt utenfor det en kommune skal drive på med.

Å donere biler til andre kommuner kan løse problemet i Sandnes, men det løser ikke dilemmaet med rimelig ufornuftig bruk av skattefinansierte penger.

Grenser for politikk! Gi oss et hint om du har lignende historier med dokumentasjon/lenker.

PS: Ikke rart det er debatt om Sandnes må ha eiendomsskatt.

Mest lest

Arrangementer