Ukategorisert

Skattefinansiert skolemat – også i denne valgkampen

Senterpartipolitikere ønsker skattefinansiert skolemat som den neste store helsereformen i Norge.

Tre senterpartipolitikere foreslår en skrittvis reform med et skolemåltid for alle skoleelevene som mål, skriver Nationen.

Igjen blir ordet «gratis» brukt i forslag om skolemat, men politisk vedtatt skolemat er ikke gratis – maten vil bli skattefinansiert.

Politikere som ønsker skattefinansiert skolemat bør studere undersøkelsen som Utdanningsforbundet gjorde i forbindelse med leksehjelp. Skattefinansiert innsats reduserer innsatsen som foreldre og foresatte bør legge i egne barn.

Det er også eksempler på at skolefruktordningen er det samme som å kaste skattefinansierte penger ut av vinduet – bokstavelig talt. Elever kaster nemlig mye av frukten som er kjøpt inn ved hjelp av skatter og avgifter.

Vi trenger en stortingsvalgkamp om hvordan vi kan gjøre staten bedre og billigere. Skattefinansiert skolemat hører ikke hjemme i en slik debatt!

Comments are closed.

Verdt å lese fra Liberalerens arkiv

  • La pensjonistene betale full prisLa pensjonistene betale full pris
    I Norge er det slik at den rikeste gruppen må betale mindre enn andre i kollektivtrafikken.
  • 26 år med EU26 år med EU
    I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.
  • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
    Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.