Ukategorisert

Skattefinansiert skolemat – også i denne valgkampen

Senterpartipolitikere ønsker skattefinansiert skolemat som den neste store helsereformen i Norge.

Tre senterpartipolitikere foreslår en skrittvis reform med et skolemåltid for alle skoleelevene som mål, skriver Nationen.

Igjen blir ordet «gratis» brukt i forslag om skolemat, men politisk vedtatt skolemat er ikke gratis – maten vil bli skattefinansiert.

Politikere som ønsker skattefinansiert skolemat bør studere undersøkelsen som Utdanningsforbundet gjorde i forbindelse med leksehjelp. Skattefinansiert innsats reduserer innsatsen som foreldre og foresatte bør legge i egne barn.

Det er også eksempler på at skolefruktordningen er det samme som å kaste skattefinansierte penger ut av vinduet – bokstavelig talt. Elever kaster nemlig mye av frukten som er kjøpt inn ved hjelp av skatter og avgifter.

Vi trenger en stortingsvalgkamp om hvordan vi kan gjøre staten bedre og billigere. Skattefinansiert skolemat hører ikke hjemme i en slik debatt!

Mest lest

Arrangementer