Ukategorisert

Nok en politisk fiasko?

Et av prestisjeprosjektene til dagens regjering har vært en lovfestet rett til frukt og grønnsaker i norsk skole.

Liberaleren har reagert negativt på endringene i opplæringsloven og privatskoleloven.

I dag hadde NRK et oppslag der flere rektorer var kritiske til den nye skolefruktordningen. For å uttrykke det på en folkelig måte, kan rektorene tolkes på en sånn måte at de mente skolefruktordningen var det samme som å kaste skattepenger rett ut av vinduet. Elever kaster nemlig mye av frukten som staten finansierer ved hjelp av skatter og avgifter. Hans Georg Toreskaas, rektor ved Roligheden skole, mener for mye av pengene i skolen går til frukt og grønt, og kunne tenke seg at skolen hadde et større handlingsrom for å drive med primæroppgaven, nemlig opplæring av elevene.

Mye tyder på at regjeringens målsetning om å redusere geografiske og sosiale forskjeller i kostholdet, gjennom skattefinansiert frukt og grønnsaker, vil bli en fiasko. Både elevene og skattebetalerne må betale straffen for at et politisk flertall ønsker å bestemme menyen på skolene.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer